چند نکته


the way you see it is not

some points

چند نکته

از زمانهای دیر است که این سوال ذهنم را آزار می دهد که آیا این حقیقت است که پشتون ها ناقلین اسرائیل اند ؟

مدت مدید بود که در این مورد تحقیق و جستجو داشتم و تا بالاخره سر رشته دیگری را یافتم که واقعا می شود قناعت بخش تر از آمدن پشتون ها از قبیله اسرائیل است و آن چیزی نیست جز باز هم همان نسبت های فرهنگی و عنعنوی پشتونها با این سر رشته جدید یعنی هندو های کشور دوست هندوستان. من در این دو قبیله جداگانه و ساکنین دو کشور جداگانه با موقعیت ها ی متفاوت جغرافیایی

در کتاب های تاریخ کشورم خوانده بودم که در زمانهای احمد شاه و عبدالرحمن معاملات تبادل اقوام بین کشور هند و افغانستان صورت گرفته بود که این خود نیز می تواند ادعای مرا ممد باشد( تاریخ افغانستان) ولی به این باور بودم که شنیدن کی بود مانند دیدن امروز که این حیقیقت را ابه چشمانم دیدم باور کردم که کتاب های که در این اواخیر به تحریر رسیده اند دور از واقعیت نیستند منظور از این اواخیر همین دو دهه اخیر است. خوانندگان گرامی چند نکته مشترکی که من ادعای آنرا داردم که در بین برادران پشتون و هندو ها وجود دارد ذیلا می نگارم.

 1- لباس فرهنگی وعنعنوی پشتون ها و هندو ها که دارای بالا تنه تقریبا تنگ و دامن های گشاده و فراخ دارند و دامنه های دامن با فیته های چرمه به رنگ های سرخ و زرد  دوخته است و  تنبان های فراخ با باچه های تنگ و یا چند دار.

 2- چپلی های متنوع که بند های باریک  کوری های نیمه بلند و بند های زرگ دار دار

 3- چادر های کلان که خانم های پشتون برای حجاب ظاهری استفاده می کنند نیز همانند چادر های است که مردمان هندوستان در قرا و قصبات شان به سرمی کنند

 4- لنگی های که برادران پشتون ما استفاده می کنند کاملا همانند لنگی های است که هندو های گجرات و پنجابی بکار می برند

5- خال کوبی در صورت , دست و اعضای دیگر بدن

 6-  حق ندادن به خانم و بصورتی که باید داده شود و احترام نکردن خانم ها در هر دو جامعه.

7- ریش های رنگه و موهای دراز بصورت غیر نورمال

8- زندگی بصورت واقعا دور از جامعه بشری و ابتدائی بشکل مردمان قرون وسطائی.

نکاتی مشترکی در بین این قوم و جامعه بیشمار وجود دارد و من فقط با ذکر چند نکته آن بسنده میدانم و حالا قضاوت را می گزارم دست شما خواننده گان گرامی که شما قضاوت کرده بگوئید که آیا این نکات مشترک بین این دو قبیله بدون موجب است یا کدام دلایلی خاص خود را دارد؟

some thing you have never seen before
Advertisements

3 comments on “چند نکته

  1. تشکر فراوان از معلومات کي در باره پشتون ارايه کردين
    اګر موافق باشين در باره هزاره معلومات اريه نمايد که از کوجا امدن وکيها هستن مربوط کدام کشور ميشود اولاد کيها هستن و در آخير از کجا سر چشمه ګرفته است
    تشکر

    • خواهش می کنم دوست عزیز انشاالله شما بزودی شاهد چننی معلوماتی در اینجانیز می باشید و با شما عزیزان درآنجا نیز به شریک خواهم گذاشت

Comments are closed.