شکار جهالت هنرمند توانا سرورسرخوش


.

شهید سرور سرخوش مرد پيشگام در عرصه موسيقي مقاومت است كه همزمان با ورود شوروي به افغانستان راه و روش خود را تغيير داده و با سرودن و اجراي قطعات حاوي مضامين سياسي شور خاصي به جامعه ملتهب آن زمان بخشيد. شهید سرور سرخوش برادر كلان داوود سرخوش بوده و در ولسوالي دايكندي ولايت اروزگان بدنيا آمده بود و نهايت در سال 1362 بدست يك روحاني متعصب هزاره به قتل رسيد.  اين واقعه همراه شد با قتل عام خانوادگي آنقدر فجیعانه صورت گرفت که از نزدیکان و و حتی مواشی که در منزل داشتن  هيچ يك زنده نماندند و تنها داوود سرخوش كه كوچك بود با مخفی شدن جان به سلامت برد. به هر صورت آغاز گر موسیقی مقاومت در افغانستان اگر نگوئييم لا اقل در بين هزاره ها شهید سرور سرخوش برادر بزرگ داود سرخوش بود او دردعرصه اجتماعی، سیاسی و تاریخی ملتش را نخستین بار با زبان وبیان موسیقی بازتاب داد. متاسفانه این بزرگ سیاسی سرا فرصت دیر ماندن برای رشد موسیقی افغانستان را نداشت و قربانی جهل و کوری حاکم بر مرز وبوم کشور گردید، جای بسیار تاسف است که شهید سرور سرخوش شايد بدون کدام دلیلی، تنها به خاطر فریاد درد مردمش توسط کوران فرهنگ کش ملتش به شهادت می رسد و قربانی بی شعوری ، نافهمی و کج اندیشی یک تعداد بی خردان پست که یاد از درد مردم را گناه کبیره شمرده وخنجر به روی فرهنگیان و ناجیان واقعی ملت می کشیدند گرديد وجود احمقان، درد همیشۀ تاریخ هر ملت است. این موضوع زخم ژرفی بر دلی موسیقی ما بوده این ژرف زخم التیام نخواهدیافت یعنی جای سرخوش شهید در موسیقی مقاومت باوجود حضور هنر مند برومند داود سرخوش همچنان خالی است
روحش شاد و یادش گرامی باد و برای برادرش داود جان سرخوش بهروزی مزید و توانائی بیشتر زا بیش خواهانیم
Advertisements