چند سخن از چند واعظ


هیچ چیز ما را به اندازه یک رنج بزرگ,بزرگ نمی کند. امام علی (ع)

وقتی ما همه یک نوع می اندیشیم هیچ یک از ما نمی اندیشد._والتر لیپمن
من از گناه بدم می آید نه از گناهکار.گاندی.
دانا باید از دانش خویش نادان را آگاه سازد، نشاید بیش از این نادان گمراه بماند._ اِشو زرتشت – یسنا – هات ۳۱ بند ۱۷
یک فرد اغلب به واسطه ی یک واژه، عاقل یا احمق پنداشته می شود.به راستی باید مراقب آنچه می گوییم باشیم_ کنفوسیوس
مورخ باید بعضی اوقات حتی دشمن را ستایش کند و دوست را سرزنش._ پولی بیوس
برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خرد‌هاست؛ نه به ثروت‌ها و تبار‌ها. علی اِبنِ اَبیطالب
شرافت به خرد و ادب است؛ نه به دارایی و نژاد. علی‌بن‌ابیطالب

(((((((((((( سخنان آموزنده )))))))))))

علي (ع) فرمود: تورات و انجيل و زبور و قرآن را خواندم و از هر كتابي كلمه اي را انتخاب كردم،

از تورات؛ هر كس سكوت كرد، (از بلاها و مهلكه ها) نجات يابد.

و از انجيل: هر كس قانع باشد، سير گردد.

و از زبور (حضرت داود(ع)): هركس شهوات را ترك كند، از آفات در امان خواهد بود،

و از قرآن :هر كس بر خدا توكل كند، خداوند او را كفايت مي كند.

Advertisements