training new musician تربیه موسیقی دانان جدید


تلویزیون طلوع که از سالهای 83 بدینسور به فعالیت هایش آغاز کرده است واقعا پر بینینده ترین تلویزیون است در سطح کشور زیرا برنامهای که در این تلویزیون ساخته و به نشر می رسد قابل دید است صرف نظر از بعضی برنامه های گمراه کننده آن مانند نشر سریال های مبتذل و … ولی در ضمن هم برنامه های پر ببیننده خودش را دارد که ازآن همه برنامه ها میشود از برنامه ستاره افغان نام برد. این برنامه از هفت سال بدینسو یک بار در سال به برگزار شده و از تمامی کشور بهترین ستاره های موسیقی توسط داوران و استادان موسیقی انتخاب شده و بعد ا زطی سفر های در ولایات کشور همه د رکابل آمده و برنامه را در کابل ادامه میدهند که د راین برنامه ستاره های افغان توسط رای مردم انتخاب می شوند ویا هم حذف می شوند اینکه چی قدر در این برنامه دست کاری ها و تقلب ها صورت میگیرد ما در آن کاری نداریم ویا چی قدر مسائل قومی و منطقوی رول دارد ویا هم مسائل زبانی و سمتی دامن زده می شود من به آن کاری ندارم ولی اینکه این برنامه چی حاصلی برای جامعه ما دارد این را مورد بحث قرار میدهم. با درنظر داشت از انتخاب ستاره ها که از نسل جوان و پر انرژی کشور است می توان گفت که این برنامه یک برنامه واقعا خوبی است که برای رشد استعداد های کشور در عرصه موسیقی کار می کند و توانسته از هفت سال بدینسو چندین جوان با استعداد را تقدیم جامعه نماید مانند: شکیب جان همدرد که واقعا آهنگ هایش سرزمین قلب های هم وطنان را تسخیر کرد و به یکبارگی درخشید برای معرفی بیشتر این جوان مستعید کشوراولین آهنگش را با دوستان دراینجا به اشتراک میگزارم.

جدای را دیگر طاقت ندارم

اعلی گلدانه دانه

خیال و خاطر راحت ندارم

جدای ها نماند

قسم به سرزمن خسته ای من

اعلی گلدانه دانه

دراین ملک ها هنوز عادت ندارم

جدای ها نمانه

(((((( گروه آریان))))))((((((( و حضور شکیب همدرد ))))))))

****************************************

مشاالله ماشاالله

____________
******************** شکیب  ******************
******************** همدرد ******************
___________

این جوان موفق و با استعداد نخستین جوانی بود که توانست از میان هزاره جوان به مقام 12 بهترین راه بیابد و بعدا گام به گام مقام اول برسد. یان جمع از ستاره ها فقط محدود کسان یتوانستند واقعا در میان مردم افغانستان محبوبیت شان را حفظ نمایند و تعدادی هم بعد از این همه سرمایه گزاری ها مردمش همه را به باد فنا داده از عرصه موسیقی فاصله گرفتن اینکه چی دلایلی وجود دارد این را همه ما میدانیم که جامعه سنتی با اعتقادات کهن هنوز هم آماده پذیش این را نداردند نه تنها که دختران شان را مانع این کار می شود که حتی پسران نیز این خاطر خوش ندارند ستاره های که واقعا جای شان خالی احساس می شود.

خانم لیمه سحر محبوب ترین ستاره ای که قربانی سنت کهن قبیلوی شده است

مهدی افشار هنرمند خوش صدایی دیگری که از این برنامه (ستاره افغان ) بر جامعه زخمی ما تقدیم شده است.

نجیب محمودی که واقعا حنجره شان قابل تقدیر است.

سیر ولی زاده جوان دیگری که می شود از استعدادش ذکر کرد

___________________________
(((((((گروه آریان ))))))) (((((( و ستاره های درخشان  )))))))
___________________________

 در آخرین مرحله این برنامه که در شب اول حمل  سال 1391 به پایان رسید جوان دیگری به نام رضا رضائی توانست مقام اول را از آن خویش سازد

در این دور, برنامه متفاوت تر از برنامه های قبلی بود قوانین متفاوت برنامه , ستیژ متفاوت, برخورد ها کاملا سمتی و سیاسی, سرمایه گزاری های گزاف طرفین قضیه و بالاخره طلوع آفتاب با موفقیت رضا رضائی جوان مستعید و با استعداد هزاره درخشش خاصی بر این برنامه بخشید مردم عوام و دوستداران این جوان این را یک فال نیک برای مردم هزاره درسال جاری دانسته از پیروزی وی جشن گرفتند که این هم شما را دعوت می کنم به تماشای فلمی که توسط قلاعمندان این جوان در صفحات انترنت به نشر رسیده است

رضا رضائی و عباس نشاط دو ستاره بهتر در این دوره از برنامه ستاره افغان

موفقیت این جوان را برای  تمامی هم وطنان و بخصوص مردم سر بلند و شریف هزاره صمیمانه تبریک می گویم امید است که این سرمایه ملی هزاره ها حنجره طلائی اش همیشه نوازش گر درد و صدا های باشد که مردمش درطول تاریخ از آن رنج برده و با طلوع خورشید به نام رضا رضائی ندنیا موسیقی شان را یکبار دیگر روشن دیدن.

رضا رضائی از کجا  تا به کجا

Advertisements