مجموعه یاد بود ها


مجموعه فلم های ازهفمدهمین سالگر رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان

آمادگی ها برای هفدهمین مراسم بزرگداشت از رهبر فرزانه ما استاد عبدالعلی مزاری در کابل

سخنرانی استاد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان در مراسم بزرگداشت استاد مزاری پدر فرزانه مردم هزاره در کابل

سنخانی از استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در سالگرد بابه مزاری در کابل.

استاد شفق مرد سخن, سخنانی دارد در هفدهمین سالگرد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری برای حضار گرامی در شهر لندن کشور انگلیستان

فلمی ازبرگزاری هفدهمین  مراسم سالگرد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری توسط محصیلین افغانستانی در ترکیه

سخنان استاد محمد محقق د رسالگرد استاد شهید در جمع افغانستانی های د رهالند

فلم کوتاهی از مراسم برگزاری همدهیمن سالگرد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری

سروده جفت موفق و هنرمندانی جوان هزاره آقای موسی و خانم منجی در حضور حضار گرامی در کشور ناروه.

مراسم هفدهمین سالگر شهادت رهبر شهید استاد فرزانه مزاری درکشور هالند توسط انجمن هزاره های هالند برگزار شده است

Advertisements

2 comments on “مجموعه یاد بود ها

  1. از مجموع چند فیلمی را شما اشتراک گذاشته اید دو و سته تای آن را تماش کردم خیلی جالب بوده و زحمت زیاد کشیده اید بلی جای تشکر و سپاس گذاری را دارد

Comments are closed.