گفتم که دوستت دارم


(*-*)(*-*)(*-*)(*-*)(*-*)(*-*)(*-*)(*-*)(*-*)
گفتم دوستت دارم به اندازه ای امواج پر طلاطوم اقیانوس که سال ها صد ها جوانم را در راه آسترالیا به بی رحمانه ترین شیوه اش به خود غرق می کند و می بلعد.
گفت نه!
گفتم دوستت دارم به اندازه ای گرمی دوزخ که خداوند بنده گان گناه کارش را در آنجا می اندازد تا پندی باشد برای خطاهایش.
گفت نه!!
گفتم دوستت دارم به اندازه ای سنگ دلی های انتحار گران که بدون درک و تفکیک خوب و بد می آیند و خود شان را منفجر می سازند.
گفت نه!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه به اندازه تاریکی شب های بدون مهتابی که حتی داکتران چشم هم نمی تواند راه شان را بدون چراغ بیایند, مانند سیاسیون ما که در روز روشن راه شان را گم می کنند.
گفت نه!!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه ای راکت های که توسط گلبدین حکمتیار بر سر کابل پرداخت شد وجان هزاران جوان, نوجوان,کودک,مادر,خواهر,برادر و پدر را گرفت.
گفت نه!!!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه ای اوقاتی که در فسبوک به ضیاع می رود و هیچ نمی شود جلوش را گرفت همانند معتادین مواد های مخدر باید هر روز یک بار در این فضا سر زد تا بخوانیم و بنویسیم.
گفت نه!!!!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه ای ظلم ظالمان و غداران تاریخ که بر مردمم روا داشتند.
گفت نه!!!!!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه جهالت های قبیله سالاران قبیله
گفت نه!!!!!!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه شهامت های مردان که جان نثاری کردند تا من (هزاره) بودنم جرم نباشد.
گفت نه!!!!!!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه ای توحش وحشیان و قصابان افشار که بیشتر از 5000 خانواده را در 36 ساعت به عزا نشاند.
گفت نه!!!!!!!!!
گفتم دوستت دارم به اندازه خونی که توسط غداران تاریخ ریخته اند نه در جنگ و حماسه بلکه در دفاع آنها از حق و حقوق شان برای دفاع از تمامیت ارضی حفظ نوامس ملی شان.
گفت حالا من هم شما را به اندازه تهمت های دوست دارم که در مورد من ( هزاره) ساخته اند و می سازند.

دوست عزیز نگو مبارک خود هم بگو به اندازه چی دوستم داری؟

Advertisements

One comment on “گفتم که دوستت دارم

  1. من هم میگم که دوست دارم؛

    من هم دوستت دارم به اندازه در دلها و گیله های از تاریخ و قبیله گراها کرده اید

    بسیار عالی بود، جالب بود تا آخر خواندمش

Comments are closed.