کشانیدن کشور بسوی تاریکی های تاریخ برای چندیم بار


وضعیت کنونی افغانستان مرا به یاد انسانی های می اندازد که از نور آفتاب بدور اند و دچار کمبود ویتامین دی بوده و مشکل درد مفاصل دارند.
واقعا افغانستان امروز هم همانند آن انسانهاست که همه بند بند این ملک از درد به فغان رسیده است از دست خائین ووطن فروشان قبیله.
اول باید کدام دردش را درمان کرد؟  اختلاس؟ فساد اداری؟ خیانت به بیت المال؟ فروش وطن؟ فاشیستی؟ نژاد پرستی؟ قومگرائی؟ جلوگیری از توزیع بورسیه برای هم زبانان برادران پشتون ,جلوگیری ازانتخارران زنانه پوش برادران پشتون ,جلوگیری از آتش زندن مساجد توسط برادران پشتون,جلوگیری از تاخ و تاز های بی مبورد و بی اساس برادران پشتون و ….
زمانی بود که میگفتم دوستان عزیز وزارت قبایل و سرحدات تنها به مناقع یک قوم آنهم برادران پشتون کار می کند و این وزارت هیچ گاهی توجه به سرحدات شمال,شمال شرق,شمال غرب, غرب,جنوب غرب ندارد تنها مناطقی که از سود این وزارت مستفید گردد همان مناطق جنوب و جنوب شرف خواهد بود و بس که هفته گذشته واقعا به این گفته ام مطمئین شدم.آخر جهالت تا کدام حد؟
کدام وجدان بیدار و عقل سلیم قبول می کنم که سهمیه فرزندان کشورت را به فرزندان کشوری روا بیداری که سالهای سال است برای ویرانی کشورت تلاش کرده و می کند؟
ببخشید چی می گویم وجدان بیدار نه معذرت می خواهم که فقدان وجودش وجدان بیدار در این وزارت دیده می شود.
مطمئین باشید اگر این خائنین در قدرت بود پنج ماه بعد هم با ضمانت همین غدران و وطن فروشان میهن تذکره افغانستانی نیز برای اتباع پاکستانی داده می شود.
و این همه مصارف گزافی که شده نیز به باد فنأ داده می شود, ننگ است برای وزیر سرحدات و قبائیل.مسله مهم دیگر اینکه وزیر صاحب چگونه رای اعتماد از مجلس نمایندگاه بدست آورده با چنین کم داشتنی هایش؟ وکلای محترم چرا آنروز در شناخت این وزیر تلاش بخرج ندادند که امروز سرو صدا ها را سر داده اند؟
والله ننگ آور است بر وزیر سرحدات از همه مردم افغانستان می خواهم تا برای برکناری این وزیر سرو صدا هایشان را بلند نمایند و بخصوص قشر تحصیل کرده و محصل که حق شان در این قسمت به یغما گرفته می شود مطمئینم که مقدار پولی را نیز وزیر صاحب از پاکستانی ها بدست آورده است که چنین کاری نا سنجده را انجام داده است ویا شک دیگری که دارم امکان دارد وزیر صاحب دچار تکلیف روحی و روانی باشد
به این همه گفته هایم یک نکته را فراموش کرده بودم که لازم به یاد آوری میدانم او اینکه در این قسمت اسدالله خالد وزیر سرحدات مقصیر نیست بورسیه سهم شاگردان پاکستانی اشتباهان از هند به افغانستان ارسال شده است خوب عدالت را برقرار ساخته ایشان خوب کردی وزیر جان یک لکه بیشتر در دامن خودت گذاشتی

Advertisements