هدیه تلخ برای منطقه یاامضای توافقنامه


امضائی توافقنامه فی مابین دولت امریکا و افغانستان تحفه ای تلخیست برای پاکستان و ایران دشمنان دیرینه افغانستان

امروز بیست و ششم ماه می سال 2012 میلادی که مصادف است بر ششم ماه جوزای خورشیدی توافقنامه ای را مجلس نمایندگان مردم افغانستان بعد از امضا رآسای جمهوری دو کشور افغانستان و امریکا و بعد از چند هفته تحلیل و ارزیابی تصویب کردند.امضائی این توافقنامه بیشتر بر آن میماند که زمانی خودت را در میدان رقابت در مقابل حریف بازنده ببینی و حریف را برنده مسابقه زیرا در این بازی هم دولت افغانستان برنده و حریفان سیاسی منطقوی اش خود شان را بازنده می بینند در حقیقت این امضا لرزش بر وجود حریفا سیاسی دولت افغانستان در منطقه است که از دیر زمانی تلاش بر این بودند که مانع این کار شوند و شبانه روزی با مصرف گزاف پولی افراد و اشخاص را خریداری می کرند. تظاهرات راه اندازی می کردند و در کشور نا امنی را دامن می زدند و…. که سر انجام عمل کرد رئیس جمهور کرزی و وکلای مردم افغانستان در پارلمان نشان دادند که دیگر نمیگزارند هیچ دشمن این خاک بر کار کرد هایش موفق شود و ناامنی را در کشور ما تشویق کند. مسله ای که در این جا سوال بر انگیز است و تا بحال برای مردم عامه لاجواب مانده این است که آیا در این توافق نامه در مورد دشمنان تا دندان مسلح طالبانی نیز چیزی نوشته شده ویا خیر؟ و اگر شده چیست و چی طرز العملی را مد نظر دارند طرفین قضیه؟ و اگر نشده است پس آیا هدفی که نیروی های ناتو و محافظین بین المللی که همان نابودی تروریست و القاعده بود چی شد آیا نا دیده گرفتن طالبان و یاد نکردن آنها در این توافقنامه خود بیان گر حمایت متحدان ناتو و دولت کنونی افغانستان از طالب ها نیست؟ به امید اینکه تمامی این موارد در نظر گرفته شده باشد و آرزوی موفقیت را در این عرصه برای هر دو دولت خواهانم و امید است که افغانسان را یک کشور با امنیت ثابت در منطقه شاهد باشم

Advertisements