دایره المعارف یا به جعل گرفتن حقوق اقوام افغانستان


از تمامی مقامات عدلی ,قضائی و حقوقی کشور و دنیا می خواهیم که جلو کتمان های تاریخی را در افغانستان که توسط کوردلان صورت میگیرد بیگیرند

اخیر اکادمی علوم افغانستان تحت اداره دولت کرزی و رهبری و مدیریت عبدالباری راشید در دایره المعارف افغانستان در مورد فی صدی اقوام ساکین در این کشور چیز های نوشته کرده که ازلحاظ علمی و مسلکی ناقص شمرده می شود و در ضمن جایگایی این اکادمی را زیر سوال می برد که چگونه اشخاص در این آدرس قرار دارند که بر مسایل قومی ,نژادی ,زبانی,مذهبی و سمتی دامن می زنند.حالانکه مردم عام بر این باوراند که این اکادمی مرکز علمی و تحقیقی جامعه افغانستان است که همه مسائل علمی و تحقیقی بصورت علیم و مسلکی آن از اینجا برای مردم رسانیده شود ولی حالا می بینیم که این   ارگان چی قدر از علم و مسلک شان بدور اند و چی قدر بغض های زبانی و نژادی  قومی در این کهنه منزل جا دارد.

گفتم که کتاب دایره المعارف کشور که توسط اکادمی علوم افغانستان تحت رهبری عبدالباری راشیدی به نشر رسیده از چند نگاه نقص دارد که ذیلا بر می شمارم لحاظ علمی از این لحاظ ناقص است که :

زمانی نفوس مکمل افغانستان معلوم نیست این ها چطور توانستند فی صدی اقوام را تعیین کنند از کدام منبع استفاده کرده اند چرا برای مسائل مهم کشوری و جهانی منابع مهم است اگر نه هر بی مسلکی مانند اعضایی این اکادمی می توانند یاوه سرایی ها را روی کاغذ بکشد

از لحاظ مسلکی از این خاطر ناقص است که چرا بدون تحقیق و بررسی چنین مطالبی را بدست نشر می رسانند مگر شعر شاعر را نشنیده اند که می گوید : ” عاقل نکند کاری که بار آرد پیشیمانی” زمانی که این عمل کرد شان را می بینم شعر را به یادم می آورد که در فوق نوشتم و زمانی که این شعر را می خوانم بر این باور می شوم که کسانیکه در نشر این کتاب ها دست دارندو در محلی به نام اکادمی علوم گرد هم آمده اند اصلا عاقل نیستند و شاید هم متبلا به تکلیف های دماغی وروحی باشند چون اگر عاقل بود این کار را نمی کردند.

در  دایره المعارف آریانا بر علاوه تعیین فی صدی اقوام افغانستان بر هزاره ها از چند جهت بی حرمتی شده است که عاملین این کار باید در حضور رسانه ها و مردم از مردم هزاره معذرت خواهی کنند و از دولت می خواهیم که تشکیل کنونی این اکادمی را که باعث تفرقه زدای و نفاق بین اقوام شریف افغانستان می شود منحل کرده و در عوض شخصیت های تحصیل کرده , روشنفکر و وطن دوست را جا گزین سازد تا آتش نفاق را بین اقوام و بی ثباتی را در منطقه دامن نزنند.

چیزی که جامعه ما امروز نیاز دارد همان محاکمه کردن اشخاص مانند نویسنده و گرد آورنده این کتاب است واقعا در کار خیر چرا تاخیر می کنند مگر مسلمان نیستندو کار خیر خود,جامعه و کشور ما را نمی خواهند مگر هدف همه نجات افغانستان از چنگال یاغیان بایده نشین نیست؟ مگر در هیچ کشوری از دنیا دیده اید که کوهی های وحشی کشور را بطرف بهبودی و انکشاف برده باشند ؟ در افغانستان این مسله قابل تطبیق است پشتون ها قادر به پیشبرد جامعه بسمت خوبی ها نیستند و برعکس همیشه کشور را بسمت بد بختی و ویرانی کشانیده اند شما تاریخ دوران حکومت پشتون ها را دریک بار مرور کنید و بخوانید  کدام قسمت از این تاریخ ننگین افتخار آفریده است ؟

قتل,غارت,کشتار جمعی مردم این سرزمین به نام هزاره, به نام تاجیک , به نام اوزبیک , به نام شیعه به نام کافر و غیره کجاست دست آورد این دوصد چند سال حکومت پشتونی این کشور  بجز از فروش گوشه و کنار خاک این وطن بجز از آوردن بیگانه های اجنبی و نا شناخته و وحشی در این کشور به غیر از فاشیستی و قومگرائی در این کشور دیگر دست آوردی نداشته اند

یک  سند کوچک از دست آورد ها و شخصیت های پشتونی که در قدرت اند

فاروق وردک وزیر معارف هنوز مشکل صنف اولش را رفع ساخته نتوانسته از این رو در ریاضی مشکل دارد

می گویند کابل که تقریبا یک میلیون نفوس دارد و نزدیک به یک میلیون یک صد بیست و هفت هزاره متعلیم دارد پس این یک صد و بیست و هفت هزاره متعلیم دیگر از کجا آمده و در کابل مصروف تعلیم اند ؟

شاید مشت نمونه از خروار باشد انسان های عاقل این را بسنده میدانند و حقایق را می یابند که در افغانستان چی کسانی بر قدرت تکیه زده اند مسله اکادمی علوم افغانستان نیز از چنین اشخاصی بدور نیست از این رو است که ما خواهان منحل شدن تشکیل کنونی آن هستیم و در عوض جا گزین شدن اشخاص تحصیل کرده ,روشن فکر, با سواد,وطن دوست, ترجیح می دهیم

هزاره ها مردمانی نیستند که نویسند گان این کتاب بغض تاریخی و قومی در مورد آنها نوشته اند این حرف ها جز دروغ و تهمت چیزی دیگری نیست. این حرف ها از آدرس یک مسلمان بدور است بدون شک که مسلمان بودن گرد آورنده این کتاب را زیر سوال می برد یعنی زمانی که درمودر زنان هزاره صحبت می کنند مگر چطور اطلاع یافتند که زنان هزاره چنان است حالانکه این ادعای ایشان نیز دروغ و تهمت است بر حق زنان هزاره و در این مورد از تمامی هزاره ها تقاضایم این است که دست بدست هم داده مدعیان دروغین این کتاب را به محاکمه بکشانند تا باشد که از این به بعد کسی جرات این بی حرمتی را به آدرس هزاره ها نکنند

Advertisements