تعقل بهتر از احساسات است


افغانستان به میدان رقابت های نژادی و زبانی توسط نوکران بیگانه و خود فروخته های قرون اخیرمبدل شده است

سلام و عرض ادب دارم خدمت همه خوانندهگان این آدرس شخصی خودم از کشور عزیزم افغانستانوسایر نقاط جهان بعد از تقدیم و سلام فقط بصورت کوتاه می خواهم خدمت شما عزیزان بعرض رسانم که لطفا اندکی از صبر و حوصیله کار بگیرید و مسائل رادر خور هضم بسپارید تا شادمانی باعث نگردد در آینده ما را از دست آورد های چنین وا دارد.ما هزاره ها خیلی کم جاغوریم واقعا تحمل هیچ چیزی را نداریم نه گرمی و نه سردی این دنیا را, اگر از خود دفاع می کنیم به اضافه این که ما متجاوزین را از بین برده ایم احساس خوشی می کنیم در حالیکه حتی ارزشش را ندارد که ما چنین احساسات از خود بروز دهیم , اگر توهینی را جلو گیری می کنیم سریعا به رقص و پایکوبی می پردازیم که ما این کردیم و آن کردیم.آخر چرا ؟

خواهران و برادران عزیز !!
آخر باید رسم سیاست را فرا بیگیریم و از رقص و پایکوبی باید پرهیز کرد تا باعث خلقت کینه ها و عقده ها نشود باید خیلی هم از گذشته های  خود کرده شکسته تر باشیم و خود مانع رشد اجتماعی و سیاسی خویش نشویم
این چیزی نبوده که ما بدست آورده ایم ما هنوز هیچ چیزی را هم انجام نداده ایم کوچی ها اگر خاموش اند این به این معنی نیست که آنها منطقه را ترک گفته اند بدون شک شاید برای اکمالات شان به بیرون مرز رفته اند و یا هم شاید منتظر پرداخت غرامت های هستند که از طرل دولت برای شان پرداخته شود که هر سال بی شرمانه به بهانه غرامت آنها را حمایت نقدی می کردنددکسانیکه در اکادمی علوم حفظ شده اند گزنده تر از کسانی اند که بر طرف شده اند عاملین اصلی کتوب های فاشیستی دایره المعارف و اطلس طلائی اتنوگرافی اقوام افغانستان (غیر پشتون)  هنوز هم در محوطه اکادمی قدم می زنند مانند سلیمان “لایق” و سید امین مجاهد”  و حبیب الله از رو می گویم که ما نباید دل خوش کنیم که ما به هدف خود نائل آمده ایم, نه عزیز !! این فقط خاکی بوده است که در چشمان ما زده اند. کرزی دو قبل از نشست سران سه قوه کشور برکناری چند از اعضای این کادمی بشمول رئیس آن کامدمی را علان کرد تا باشد که در این جلسه برای روسای این قوه ها بگوید که قصد دارد بعد ا زاین با چنین مسائل جدی برخورد نماید. مردم شریف که در این کتوب مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند باید بدانند که این برای ما بسنده نیست بلکه عاملین باید محاکمه شوند و از نگاه شرعی همان طوری که توهین را روی کاغذ را سیاه کرده اند و نوشته اند باید به همان صورت از مردم شریف این سرزمین نیز معذرت خواهی نمایند و بعد از آن  نظر به گفته های سارنوالی کشور که به جزا های که آنها شایسته آن هستند برسند

پس دوستان و عزیزان خواننده گرامی!

تا در آینده هیچ شخصی و هیچ دهنن جرأت چنین توهین را ننماید به آدرس قومی ننمایند , به آرزوی روزی که تمامی منافقین همه به پنجه قانون سپرده شود و به جزای اعمال شان برسند

در اخیر باز هم از تمامی شما می خواهیم که احساسات نشان نداده و از خدای تعالی خواهان استقرار عدالت در کشورشویم تا افغانستان عزیز ما شاهد دگر گونی های قومی ,زبانی و نژادی نباشد

Advertisements