برای حادثه قرغه کی ها مقصیر اند؟


Image

منبع کابل پریس
صحنه غمناک محل تفریحی کابل ” قرغه”

قرغه شاهد زدو خورد های شدید بود دیرزو
شایداین برای برادران کرزی و تیم اطراف کرزی این دست آوردی خوب و عظیمی باشد چون توانستند محل تفریحی مردم کابل و دیگر نقاط کشور را از لحاظ امنیتی پر دغدغه نمایان سازند
واقعا دولت چی کند در افغانستان و آن هم در پایتخت که خود پایگاهای تمامی نیرو های امنیتی و ریاست امنیت یا استخبارات در آن مستقر است چی وظیفه دارند ؟

آیا تنها می آیند که معاش بگیرند ویا توجه برای کسب اطلاعات هم دارند؟
اگر جواب منفی است باز هم سوال دیگر در ذن میگردد که چرا جنابان عالی را در چنین ارگان ها جا داده اند ؟ و آیا این خود خیانت در بیت المال نیست که این خائنین را معاش می دهند؟
اگر جواب مثبت باشد باز هم به یک سوال روبرو می شویم که : پس چرا این حادثه در خود پایتخت جان چندین شهروند عزیز ما را گرفت و اگر این ها واقعا صادقانه و با عشق تمام و وجدان میهن پرستی کارمی کنند چرا این واقعه پیش آمد و پاسخگوی این کار کی هستند؟

از مسوولین باید پرسیده شوند زمانی که از بیت المال کشور ویران شده به نام افغانستان معاش دریافت می کنند چرا درست به وظیفه شان  توجه ندارند؟

این نخستین بارنیست پایتخت توسط برادران  ناراضی کرزی پشتون مورد هجوم چندین ساعته قرار میگیرد مگر کسی نیست که از مسوولیت امنیتی بپرسد که چرا نمی توانند جلواین سانحه های غم انگیز را بگیرند؟

واقعا تشویش بر انگیز است حالا که ما نیور های ناتو و قوت های بین المللی را با تمام حمایت هایش با خود داریم این قدر سهل انگاری میکنیم ولی اگر زمانی این مردم بعد از 2014 افغانستان را ترک بگویند چی خواهد کرد؟ شاید دوستان بگویند که مسوولیت امنیتی کابل بدوش نیرو های افغانستان است ولی شما شاهد حمایت های هوایی خارجی ها بودید که آپاچی های راکت انداز در هوای قرغه به غرش بودند و با شلیک های نا معلوم دشمن را می هراساندند پس آنها کی ها بودند؟

در آرزوی روزی که مسوولین امنیتی با وجدان کامل و بصورت صادقانه  در بهبود وطن شان بی اندیشند

ومن الله التوفیق!

Advertisements