عمه سنگری کی بود؟


بیگم مشهور به عمه سنگری داستان دل نشینی است از یک دختر مبارزه و دلیر هزاره

“گل بيگم”،دختر محمد مير و خواهرسعيد احمد خان شاهنور،كه به خاطر رشادتها و دلاوريهايي كه از خود نشان داد به “عمه سنگري”معروف شد،از مادران رشيدي است كه دلاوريهاي او به عنوان مثل ياد ميشود.محمد مير پدر گل بيگم ،در اواخر امارت سراج المله به خاطر ظلمي كه از ناحيه دولت و كوچيها در حق او شد به ناچار دست به اسلحه برد ويك نفر از كوچي ها را به قتل رساند و خود همراه هفت پسر وبقيه اعضاي خانواده به كوهها بر آمد به اين ترتيت خانواده او از زن و مرد بناچاربا تفنگ آشنا شدند عمه سنگري در يك چنين خانواده اي رشد يافت و بزرگ شد كه دولت براي سر هر كدام از خانواده ي شاهنور جايزه ي هنگفتي تعيين كرده بود.او به حق يكي از زنان شجاع و دلاور و اعجوبه اي بود كه در تاريخ افغانستان بينظير است.عمه سنگري در تير اندازي مهارت عجيبي داشت در نبردها همراه با برادران خويش با لباس مردانه شركت مينمود. يك بار يك عده از مردان مسلح كه دولت انها را تحريك كرده بود اطلاع يافتند كه سعيد احمد و برادرانش به سفر رفته اند ،به خانواده ي شاهنور حمله ور شدند.عمه سنگري با مهاجمين به مقابله برخواست و نه تنها آنها را فراري داد بلكه يكنفرشان را دستگير نمود و مثل گوسفند سرش را بريد با درس عبرتي باشد براي كساني كه قصد سوء به خانواده ي شاهنور را دارند. عمه سنگري با مردي بنام “صاحب خان” ازدواج كرد و از او صاحب فرزنداني شد…

مختصر معلوماتی بود بر گرفته از سایت عمه سنگری که توسط خانم ابراهیمی به راه انداخته شده است که برداشته و با شما عزیزان در میان گذاشتم برای شناخت بهتر عمه سنگری و خانم ابراهیم لینک وبلاک را نیز با شما عزیزان شریک می سازم

http://amasangari.wordpress.com/about

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268243283191935&set=a.234837906532473.81601.100000187975620&type=3&theater

Advertisements