زندگی نامه پهلوان ابراهیم هزاره


پهلوان ابراهیم هزاره شخص که در بین قرار دارد

پهلوان ابراهیم قهرمان در سال 1314 خورشیدی در دره سر سبز و زیبای ترکمن از مربوطات ولسوالی سرخ پارسا – ولایت پروان دریک خانواده بی بضاعت دهقانی دیده بجهان کشود . بعدا با پدرش به کابل آمده و زندگی را در آنجا مانند هزاران خانواده بی بضاعت هزاره، از صفر شروع کردند . پهلوان ابراهیم مرد خودساخته ای که بدون داشتن پشتوانه ی مالی و بدون تشویق گران دل سوز، فقط با اراده و عزم استوار و پشتکار بیش از حد، توانست قدرت بدنی و روحی اش را افزایش داده و با فراگیری تکنیک کشتی، نه تنها در عرصه ملی که حتی در میادین بین المللی نیز صاحب نام و نشان گردیده و کشور خویش را در ردیف کشور های پیروزمند مسابقات ورزشی جهان قرار دهد و در سال 1962 مدال برنز را از مسابقات جهانی تایلند برای کشورش به ارمغان آورد . او در مسابقات بین المللی که در سال 1968م. در مگزیک برگزار گردیده بود به مقام سوم رسید و در مسابقات جهانی جاپان ، مونیخ و ایتالیا نیز خیلی خوب درخشید .


ایستاده از چپ براست خلیفه نظام نفر دوم، سردار آغا رئیس المپیک نفر چهارم و ظاهر شاه پادشاه افغانستان نفر وسط
نشسته از چپ براست نفر سوم پهلوان میرعلم، نفر وسط پهلوان ابراهیم قهرمان، نفر پنجم پهلوان فیض برق

موجودیت پهلوان ابراهیم قهرمان از چند نگاه، منبع خیری برای هزاره های آن زمان بود :
اولا – نفس حضور پر رنگ و قهرمانانه پهلوان ابراهیم در صحنه های مسابقات ملی و بین المللی نه تنها توجه هزاره ها که سایر مردمان شریف کشور را بخود جلب کرده بود و رئیس المپیک آن زمان محمد فاروق سراج مشهور به سردار آغا که از خانواده امان الله خان بود و بر خلاف سایر محمد زائی ها، تعصبی نسبت به مردم هزاره نداشت و بخاطر افتخاراتی که

از چپ به راست : پهلوان نظام، پهلوان ابراهیم، ظاهر شاه پادشاه وقت، پهلوان جان آغا و سردار آغا رئیس المپیک


عکس پهلوان ابراهیم در مسابقات المپیک 1964 توکیو که بر قهرمان انگلستان پیروز گردیده و مدال قهرمانی را بر گردن آویخت . اتفاقا داود خان  بینندۀ آن مسابقات و شاهد برافراشته شدن بیرق افغانستان توسط پهلوان ابراهیم بود، که از فرط خوشی ساعتی که در دست داشت برای قهرمان جامعه ما تحفه داد

پهلوان ابراهیم برای کشور در سطح ملی و بین المللی در هر مسابقات کسب میکرد، سخت از نگاه عاطفی به پهلوان ابراهیم دلبسته گردیده و همیش خاطر او را گرامی میداشت . هزاره ها در کمال ناباوری، به چشم سر میدیدند که اگر اراده و پشتکار باشد، یک هزاره هم میتواند علیرغم سنگ اندازی بدخواهان، خودش را نه تنها در سطح ملی که حتی در سطح بین المللی مطرح کند . چون قبلا مردم هزاره از بس توسط دشمنان شان کوبیده شده بودند که حتی در (دهه های بیست و سی ) از نگاه روحی و روانی آمادگی پذیرش این اصل را که هزاره هم میتواند کاری بکنند، نداشتند و به همین لحاظ اگر هزاره ای میخواست کاری بکند از طرف خود مردم هزاره برایش مانع ایجاد گردیده و با پتک سنگین این ضرب المثل من درآوردی “پای خُو رَه اندازه کُنجیلِه آتِه خُو دِراز کو” بر فرق خواسته هایش میکوبیدند و از سوی دیگر، فاشیست های حکومتی، زورمداران و متعصبین جاهل نیز با جمله های تمسخرآمیز چون ” هزاره و چاکلیت” یا ” مرغ و نکتائی” هزاره را به تمسخر میگرفتند و آنقدر او را با گفتن آن جملات اذیت و آزار و مسخره میکردند تا او از آن کار منصرف می شد . اما موجودیت پهلوان ابراهیم این تابو را در ذهن مردم جامعه ما درهم کوبید و هزاره ها دریافتند که خواستن توانستن است پس ما باید بخواهیم تا بتوانیم .
دوما – مسئله مطرح شدن پهلوان ابراهیم، هزاره های دلسرد از حاکمیت را مطمئن می ساخت که برای مطرح شدن در سطح کشور باید پا جای پای ابراهیم قهرمان بگذارند . تا مانند او موجود غیر قابل انکار شوند و این کار برای هزاره های رانده شده ممکن نبود مگر آنکه صلاحیت وجودی پیدا کرده و به موجود غیر قابل انکاری مبدل می شدند . بناء تعدادی از نسل جوان و جویای نام هزاره، با پشتکار زیاد و با مدیریت و رهبری پهلوان ابراهیم در پوشش کلپ میوند و شاخه های ان هر روز افتخاراتی را کمائی میکردند . کار بجائی رسید که بعد از گذشتن یک دهه، تقریبا نصف از پهلوانان تیم ملی افغانستان را در آن زمان، دست پرورده های پهلوان ابراهیم قهرمان، از کلپ میوند و شاخه های آن تشکیل میدادند .


پهلوانان تیم ملی افغانستان دهه پنجاه که هشت تن آنان تنها از کلپ میوند به مربی گری خلیفه ابراهیم قهرمان میباشند . که چهره های شاخص از راست به چپ قهرمان نجف نفر چهارم، قهرمان میرعلم نفر نهم و قهرمان اسمعیل نفر دهم

در کلپ میوند در تحت مربی گری پهلوان ابراهیم قهرمان، پهلوانان شاخصی چون دو برادر جوان پهلوان ابراهیم هریک پهلوان اسمعیل و شهید پهلوان رحیم، و شاگردان بنام او پهلوان فیض مشهور به فیض برق، پهلوان اسحق، پهلوان ناصر مشهور به ناصر جوالی، پهلوان فرهاد مشهور به کوهکن، پهلوان غلام سخی مشهور به بچه لحاف، پهلوان ناصر چوچه، پهلوان ابراهیم چوچه، پهلوان نجف، پهلوان علیداد، پهلوان شیر محمد مشهور به شیر سیاه و سایر عزیزان که متاسفانه نام همه آنها را در خاطر ندارم، رشد کرده و صاحب نام و نشان در سطح ملی و بین المللی گردیدند . از جمله دست پرورده های پهلوان ابراهیم قهرمان، پهلوان ناصر مشهور به ناصر جوالی در مسابقات آسیائی در وزن خودش در عراق قهرمان گردیده و مدال پرافتخار طلا را برای کشورش به ارمغان آورد و همچنان فیض قهرمان تا زمانیکه به پهلوان احمدجان پنجشیری با امتیاز نمره، نتیجه را واگذار نکرده بود یکی از قهرمانان بی بدیل کشور در وزن خودش در سطح ملی و بین المللی بود و به همین لحاظ مشهور به پهلوان فیض برق شده بود . پهلوان میر علم از جمله اولین پهلوانانی بود که بر علاوه کشتی ازاد، کشتی فرنگی نیز میگرفت و درین زمینه افتخاراتی برای کشور کمائی کرده است .

منبع: ترکمن بلاک ایسکای

پهلوان ابراهیم شخصی که در وسط میان دو جوان ایستاده است سمت چپ پهلوان عباس یکی از شاگردان استاد ابراهیم عکس یادگار دهه نود است
منبع : نمائی نزدیک

پهلوان ابراهیم در دهه نود در سن کهولت و سالخوردگی با کلاه قره قول

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics

اگر توانستید لیلا را بکشید


لیلا از کاگردانی فلم تا اداره یک کافه

اگر توانستی لیلا را به قتل رسانید چون او کار فرهنگی می کند و می خواهد دیگر نسل آینده و امروز ما تحت ستم قرار نگیرند می خواهد اذهان مردم را روشن سازد و دست قدرتمندان را از میان جامعه سنتی و کهن سالار برچیند.
لیلا باید کشته شود چون او نه بخود بلکه برای جامعه محروم خود فکر می کند,چون او نه برای حفظ مقام و منزلت خود بلکه برای رسانیدن مردمش به مقام منزلت خیال پردازی می کند.
واققا تصور نمی کنید که لیلا باید به قتل برسد؟.
آیا کسیکه می خواهد ترا ( جامعه محرومین) از چنگال درنده خویان چون حاکمین امروز در کرسی های بلند نجات بخشد قابل کشتن نیست؟.

لیلا باید بهراسد و در خانه اش مخفی شود….

نه چی می گویم در خانه خودش نه گهی در خانه عمه گهی هم خانه خاله ساده تر می گویم در یک آدرس مخفی و نا معلوم باید زندگی اش را به سر ببرد چون ستیزه جویان به سراغ او می آیند این چیزی نیست که من می نویسم اذهان خیلی از ستیزه جویان از دیر زمانیست که این تصور را در درون خود می پروارند.

هوشدار که انتحارت نکنند.
در باطلاق مشکلات دچارت نکنند.

یک جرعه سبز چای نوش جانت.
محتاط که بی ادبان سر به دارت نکنند.

درسیست ز خالق برای من و تو.
این خیل عیار پار پارت نکنند.

نگو کدام لیلا و لیلا کیست ؟
از لیلای که کافه را اداره می کند تا از عایدش معتادین را از بد بختی نجات بخشد بلی ! همان لیلا که کلبه کافه اش مهد قلم بدستان, روشن فکران, و تحلیلگران شده است
بلی  اگر توانستید این لیلا را بکشید

 

 

 

By باچه آزره آزره Posted in Topics

هر کی هویتش را دوست دارد محوش نکنیداز همین رو است که دوست ندارم هیچ کسی دیگری و هیچ نژادی دیگری باشم بجز هزاره و هزاره

 
هی کسانیکه برای من بر چسپ های قومی و نژآدی می بندید بدانید که نمی خواهم هیچ کسی دیگری و هیچ نژادی دیگری باشم بجز هزاره و بر این هویتم افتخار می کنم و خدا را سپاس گزارم که هزاره خلق ام کرده است 

های عزیزان غیر هزاره این را قوم گرائی فکر می کنید میدانم ولی این چیزی که شما فکر می کنید مانند مسیری است که شما را به ترکستان بکشاند و من از اهل آن نیستم 

هر قوم و نژاد حق دارد که هویت اصلی اش را برحسب خواهش خودش به تعریف بگیرید تا بیان گر حقیقت و واقعیت جوی ومحیط جامعه آنها باشد 

از همین رو است که دوست ندارم هیچ کسی دیگری و هیچ نژادی دیگری باشم بجز هزاره و هزاره

هی آنهای که برایم می خواهید هویت دروغین را تحمیل بکنید بدانید که هیچ گاهی برای قبولی آن حاضر نمی شوم و هیچ گاهی هم نمی پذیرم که هویتم را مسخ نمائید 

از همین آدرس با صدای رسا و بلند پردازانه به آدرس شما می نویسم که هیچ گاهی حاضر به قبولی هویت تحمیلی فاشیستی نمی شوم و برای شما هم اجازه تحمیل را نمی دهم پس هوشدار که این هویت مقید به قوم و قبیله شماست نه برای قوم و قبیله من

 

 

 

By باچه آزره آزره Posted in Topics
Aside

با شکسته نفسی به کهکشان ها پرواز می توان کرد ولی نه با تکبر که بر زمین بخوریم و نه با احساسات آتشین که زود سرد شویم

سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان خواننده و بازدید کننده آدرس شخصی خودم
بعد از تقدیم و سلام فقط بصورت کوتاه می خواهم خدمت شما عزیزان بعرض رسانم که لطفا اندکی از صبر و حوصیله کار بگیرید و مسائل رادر خور هضم بسپارید تا اظهار احساسات در مورد هر مسله باعث نگردد در آینده ما را از دست آورد های دیگری محروم سازد.
ما هزاره ها خیلی کم جاغوریم ( با اندک دست آور های ناچیز آنقدر سروصدا را سر میدهیم که انگار تمامی دنیا را فتح کرده باشیم) واقعا تحمل هیچ چیزی را نداریم نه گرمی و نه سردی این دنیا را
زمانی که ما یک کار کوچک را انجام میدهیم انگار که فاتح دنیا شده ایم بیائی واقعا از دنیا و اطرافیان خود بیاموزیم که در عمل کرد های خود چگونه باید وارد عمل شویم و از چیز های ناچیز که حتی ارزش ندارد که از خاطر آنها این قدر احساسات نشان دهیم چنین تقدیر نمائیم. چی کرده ایم که این قدر بر خود می بالیم که واقعا امروز ما دشمن را به عقب زده ایم به یاد داشته باشیم که این عقب زدن های امروز نیرو های قوی تری را در مقابل ما بخاطر این پایکوبی ها و خوشحالی ها ایستاد می کند.

اگر توهینی را جلو گیری می کنیم سریعا به رقص و پایکوبی می پردازیم که ما این کردیم و آن کردیم.آخر چرا ؟

خواهران و برادران عزیز !!
آخر باید رسم سیاست داری را فرا بیگیریم و از رقص و پایکوبی باید پرهیز کرد تا باعث خلقت کینه ها و عقده ها نشود باید خیلی هم از گذشته های ما کرده شکسته تر باشیم و خود مانع رشد اجتماعی و سیاسی خویش نشویم
این چیزی نبوده که ما بدست آورده ایم ما هنوز هیچ چیزی را هم انجام نداده ایم کوچی ها اگر خاموش اند این به این معنی نیست که آنها منطقه را ترک گفته اند بدون شک شاید برای اکمالات شان به بیرون مرز رفته اند و یا هم شاید منتظر پرداخت غرامت های هستند که از طرل دولت برای شان همه ساله به بهانه های غرامت و بهای خسارات که باید برای باشندگاه اصل منطقه پرداخت شود چون منازل و دارایی هایشان حیف و میل شده است  برای کوچی ها پرداخت می شد باز هم پرداخته شود که هر سال بی شرمانه به بهانه غرامت آنها را حمایت نقدی می کنند کسانیکه در اکادمی علوم حفظ شده اند گزنده تر از کسانی اند که بر طرف شده اند عاملین اصلی کتوب های فاشیستی دایره المعارف و اطلس طلائی اتنوگرافی اقوام افغانستان (غیر پشتون)  هنوز هم در محوطه اکادمی قدم می زنند مانند سلیمان “لایق” و سید امین مجاهد”  و حبیب الله از این رو می گویم که ما نباید دل خوش کنیم که ما به هدف خود نائل آمده ایم, نه عزیز !! این فقط خاکی بوده است که در چشمان ما زده اند. کرزی دو روز قبل از نشست سران سه قوه کشور برکناری چند از اعضای این کادمی بشمول رئیس آن کامدمی را اعلان کرد تا باشد که در این جلسه برای روسای این قوه ها بگوید که قصد دارد بعد ا زاین با چنین مسائل جدی برخورد نماید. مردم شریف که در این کتوب مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند باید بدانند که این برای ما بسنده نیست بلکه عاملین باید محاکمه شوند و از نگاه شرعی همان طوری که با توهین را روی کاغذی که باید حقایق نوشته شود با کتمان تاریخی روی آنرا سیاه کرده اند و نوشته اند باید به همان  منوال  از مردم شریف این سرزمین نیز معذرت خواهی رسمی و مکتوبی نمایند و بعد از آن  نظر به گفته های سارنوالی کشور که به جزا های که آنها شایسته آن هستند برسند

پس دوستان و عزیزان خواننده گرامی!

بیائید همه با هم بدون در نظر داشت سمت و منطقه به پا خیزیم و جواب این یاغی های که هنوز هم در شناخت هم نوعان شان مشکل دارند بی ایستیم تا در آینده هیچ شخصی و هیچ دهن جرأت چنین توهین را به آدرس قومی ننمایند به آرزوی روزی که تمامی منافقین همه به پنجه قانون سپرده شود و به جزای اعمال شان برسند

مسله مهمی که در همهمه آمد آمد است مسله انتخابات آیند ریاست جمهوری کشور است بنا بر این بخاطر آلوده ساختن آب از سرچشمه حریف های سیاسی رهبران جامعه ما این دغدغه های فکری را بوجود می آورند تا خود بتوانند بصورت آرام و درست به کمپاین های انتخاباتی شان برسند و سدی که از آدرس مردم ما در سر راه شان ایجاد شده است به سادگی عبور بکنند بدون اینکه ما هیچ اطلاعی داشته باشیم.

پس دوستان و عزیزن انتخابات اینده کشور سرنوشت سازترین انتخابات درتاریخ افغانستان است این انتخابات می تواند سرنوشت ملیت ها و اسرنوشت افغانستان را رقم بزند پس در انتخاب تان از هرچی دقت تمام کار بگیرید نگزارید حتی یک رای تان هم که شده در صندوق اشتباه انداخته شود از همین حالا باید زمینه سازی کرد و در میان مرم کار کرد همان گونه که در میان ما دست های بیگانه می خواهندکار بکند پس برماست که این دست ها را از شانه بریده و نگزاریم سرنوشت ما بدست دیگران نوشته شود.

در اخیر باز هم از تمامی شما می خواهیم که در مقال هر مسله از خود احساسات نشان نداده و از خدای تعالی خواهان استقرار عدالت در کشورشویم تا افغانستان عزیز ما شاهد دگر گونی های قومی ,زبانی و نژادی نباشد

!!!آمین یارب العالمین

هضم کردن مشکل نیست

Hazara the main losser of upcoming election in Afghanistan هزاره ها بازنده های اصلی در انتخابات بعدی در افغانستان


در این رزو ها همهمه انتخابات وسخنان داغ در میان سیاسیون و روشن فکران جامعه ما خیلی هم بصورت داغ جریان دارد ولی اینکه این حرف ها بر کدام قوم و جامعه ملیت ها تاثیر گزار است فکر کنم خیلی وقت باشد که پیش بینی بکنیم و در افغانستان پیش بینی کردن و حدس زد مسائل را مداخلات خارجی ها و همسایگان خیلی دشوار ساخته است ولی چیزی که از همین حالا نمایان و هویداست پراگندگی ما هزارهاست که متاسفانه باید بگویم که ما هزاره ها هنوز هم در وضعیت رقد باری قرار داریم و هنوز هم مسائل روز را بصورتی که باید مورد بررسی قرار دهیم نمی توانیم بصورتی که باید درک شود نمی شود

از همین رو است که بصورت پراگنده به سر می بریم گهی با یک طرف ائتلاف می کنیم و گهی هم با طرف و یا جناح دیگر که در حقیقت اعتماد را نزد هر دو طرف از دست می دهیم این سراسیمگی ما خیلی بر جامعه هزارهگی ما ضربه وارد می کند و این خود خام بودن ما را برای جهانیان نمایان می سازد واقعا با این سیاست بازی ها باید اعتراف کرد که ما در عرصه سیاست هنوز کودک بیش نیستیم

خواهر و برادر عزیز هزاره ما کم نیستیم از هیچ لحاظی کمیت و کیفیت پس چرا همیشه خود ما را بر چسپ دامن های دیگران می سازیم چرا دیگران با ما نمی پیوندند که ما با آنها پیوسته ایم؟

هنوز دیر نیست تا انتخابات آینده هنوز هم فرصت دارم بیائید همه با هم در کنار هم متحدانه هزاره بودن ما را به اثبات برسانیم بگزریم از مسائل منطقوی و ولایتی و …. هیچ یک از این مسائل درمانگر درد های جامعه نیست

بگذریم از این همه حزب و حزب بازی و …. این هیچ یک نمی تواند ما را به رسیدن حق ما کمک کند بیائید یک بار دیگر برای ساختن جامعه ما تجدید نظر نمائیم تا روزی فرا نرسد که دیگر بار دشمن دروازه های خانه ما را بکوبد و آنگه بدانیم که چی اشتباهی کردیم مگر آزموده را آزمودن خطا نیست؟

کسانی که آزموده شده اند و عبرت نگرفته اند جاهلانی اند که در زندگی اصلا روی خوش بختی را نمی بینند پس ما که جاهل نیستیم بیائید سرنوشت را با قلم و بازوی های خود نوشت

 

 

 

By باچه آزره آزره Posted in Topics
Aside

English: Katib Hazara was an Afghan Historian ...

English: Katib Hazara was an Afghan Historian and writer. (Photo credit: Wikipedia)

تحمل

دانستن اهمیت همدیگر

احترام به اقوام اطراف خویش

پرهیز از تبعیض

دوری از نژاد پرستی

ملت واحد

جلوگیری از دروغ گوئی

تاریخ دقیق اقوام

چشم پوشی از کتمان تاریخ

تائید این که سرزمین بودا سرزمین هزارهاست  و هزاره ها بومی ترین باشندگاه افغانستان

حق قائل شدن مساوی برای همگان

احترام به اعتقادات همه باشندگان افغانستان

اسلام شناسی درست و درک درست از اسلام و معرفی درست اسلام

به نام مسلمان ولی در عمل پست تر از کفر

سو استفاده فراوان از نام مقدس اسلام و احساسات دینی مردم شریف و مسلمان افغانستان

خامی در سیاست

ادامه دارد………..

English: Hazara poet and journalist Kamran Mir...

چیزی که هنوزنداریم

زن هزاره مفتخر ترین زن و با شکوه ترین مادر که ملاعمر,شاه شجاع و حفیظ الله امین را رشد نداده اند


تفاوت استعداد های مخفی نگهداشته شده را شما درین بحث میان پتنگ مردی که باچهره کمیونیستی اش در میان  دو مرد  با شهامت مسلمان نشسته است
کسی که در اطلس طلائی اتنوگرافی افغانستان غیر پشتون به ملیت های غیر پشتون و بخصوص هزاره ها توهین روا داشته است
و استاد سلطانی مردی که به سمت راست با قامت رسا نشسته و صبورانه به پاسخ این بی خرد می پردازد

Your hidden talent kept the difference in this debate between the men with the courage of his Communist figure Patang who is sitting  between two Muslim men
Ethnography of non-Pashtun Afghanistanian nationality  who in golden Atlantic non-Pashtuns and Hazaras particularly insulting is valid
professor Soltani  who sits patiently expressive enough to the right with the wisdom to answer.

در این بخش شما ادامه مباحثه این هر دو را می بینید
چیزی که واقعا برایم دل چسپ کننده بودکه این ویدیو ها را دانلود کنم این بودکه در این بخش دست پاچگی پتنگ را می بینم و لکند زبان بخاطر موفق نبودن شان است که گاهی دانشگاه می گوید و گاهی هم  پوهنتون در حالیکه هر دو یک معنی را می رساند
این مسله را ما مهم نمی گیریم ولی در ذهن من سوال خلق شده که چرا اول دانشگاه گفت و بعدا تغییرش داد و پوهنتون ساخت مگر در کلمه دانشگا زهر وجود داشت ویا مرچ؟

 In this section you will see  continuation of first part  discussion
What I really made me to download this video from the address of Noor Tv in Youtube.com is Patang’s  of involuntary Tongue tie of him that once he says Danishgah and then changing it into Pohanton which both of them mean the same University , These issues are not important to us, but in my mind that why he  first said   دانشگاه  = Danishgah ( university ) and then change it into پوهنتون = Pohanton which both of them mean  university  in my mind it created a question unless there was poison in the word دانشگاه = university or Pepper?

بخش سوم بخشی که نشان میدهد که این تنها کار پتنگ متنگ نیست بلکه دارو دسته های زیادی در یان دسیسه و بازی دست دارند
آمار مشکوک است ببینید نظر به اظهار نظری که پتنگ در این جا کردند بصراحت نشان میدهد که این کار تنها کار پتنگ نیست چون ایشان حتی از ارقام نوشته شده در این کتاب هم اطلاع نداشت که می گوید شاید زیاد باشد و شاید هم کمتر
تکامل از نگاه پشتونها یعنی زیر پا قرار دادن حقایق و ارزش های اقوام غیر پشتون است

The third part, which shows that this is not the only work Patang Matang a gang involved in this conspiracy and games Official statistics is suspected to have commented that Bsraht Ptng here shows that this is only because Ptng work he did not even know the numbers written in this book that says it is high, and perhaps less

Evolution of the Pashtuns, the following facts and values of non-Pashtun ethnic groups is

Aside

حسین راموزی استاد دانشگاه واز چهره های علمی کشور، به عمر 58 سالگی در کابل در گذشت
پروفیسور داکتر حسین علی راموزی در سيزده حمل سال 1333 خورشیدی، در ولسوالی لعل و سرجنگل ولايت غور، به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات مقطع لیسانس، به کشور جرمنی رفته، ماستری و دکترای خود را در دانشگاه (تي يونيور سيتي المينو) آن کشور در رشته الكترونيك و كامپيوتر به پایان رسانید.
عبدالمجید مجیدی، معاون علمی و تدریسی دانشگاه گوهرشاد، می گوید که استاد راموزی براثر حمله قلبی، شب گذشته (جمعه شب) در کابل در گذشته است.
جنازه  استاد راموزی امروز (شنبه) در شهرک امید سبز کابل با حضور شماری از دانشجویان، بستگان و اساتید دانشگاه های مختلف کشور به خاک سپرده شد.
به گفته معاون علمی و تدریسی موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، استاد راموزی از ایجاد دانشگاه خصوصی گوهرشاد، به حیث استاد در این موسسه فعالیت می کرد و پیش از آن نیز در دانشگاه دولتی کابل و دانشگاه خصوصی دنیا درس می داد و علاوه برآن، سال های طولانی در آلمان و در دانشگاه های معتبر آن کشور مشغول تدریس بوده است.

پرفیسور راموزی پس از تکمیل تحصیلات بیش ازسی سال در دانشگاه های مشهور افغانستان وآلمان تدریس کرده است.
مجیدی گفت که استاد راموزی در کنار تدریس در دانشگاه های معتبر کشور، مشاور اداره مبارزه با فساد اداری نیز بوده است.
پرفیسور راموزی درکنار تدریس، چندین کتاب را نیز در بخش های ریاضی، فیزیک، برق و مغناطیس به زبان فارسی وهمچنان 4 کتاب را دربخش های فیلترهای دیجیتالی، علوم کامپیوتر وتکنالوژی به زبان آلمانی نوشته است.
آقای راموزی همچنان به حیث متخصص ارشد در ریاست تالیف کتب درسی وزارت معارف ايفای وظيفه کرده است.
کتاب پرفیسور راموزی که در رشته مبارزه با فساد ادرای به چاپ رسیده با استقبال گرم رو برو شده است.

منبع : خبر گزری بخدی

استاد حسین راموزی از چهره های علمی و آکادمیک کشور، در گذشت