بهاوی برای باخت شما آنقدر متاثیرم که برای برد نیکپا مسروریم


ورزشکاران افغانستان در المپیک لندن 2012 همرا با مربی کره ای شان در جمع دوستان دیگر کره ای

 عزیزان با عرض تاسف و تاثر برای مغلوب شدن نثار احمد بهاوی درمقابل حریف ارجنتینی اش کریسمیچ  در وزن 80 کیلو گرامی و با سرور و مسرت برای پیروزی روح الله جان نیکپا نخستین و تنها ترین مدال آور کشور عزیز ما افغانستان از المپیک2008 چین و2012 لندن ,گرچند حضور این دو جوان کشور ما در میادین چون المپک و غیره مایه افتخار است ولی کاش همه هموطنان ما مانند ما بی اندیشند, شما شاهد عمل کرد های نژادگرایان در نخستین روز افتیتاحیه مراسم المپیک بودید همانجا در یافتم که این کاروان ورزشی با چی اندیشه و تفکر عازم لندن شده اند از همان آغاز هویدا بود که نژاد گرایان در این جا می خواهند تکتازی های تاریخی شان که عاری از حماقت و رذالت نیست ادامه دهند ولی ما مانند نژادگرایان عمل نکردیم خواستیم برعکس دیگران توازن ملی و کشوری را در نظر بگیریم خواستیم اخلاق انسانی را زیر پا نگزاریم از هر دو ورشکار ما بصورت یکسان استقبال کردیم در هر دو روز مسابقه یکی را بیشتر وپر شور تر از قبلی اش استقبال کردیم تا کسی جرآت نکند که بر ما انگشت انتقاد بگزارد و بگویند که ما نژاد پرستیم . نخیر ما اخلاق انسانی و شرافت وجدانی را نفروخته ایم ما ارزش های ملی و کشوری را درست تر و دقیق تر از دیگران دانسته ایم از این روست که ما خود خواهی و قومگرایی را یک اندیشه فاشیستی میدانیم  ما کسانیکه ضد اندیشه فاشیستی فعالیت بشری و انسانی دارند از چهره های که به نمایندگی کشور ما حضور پیدا می کنند بصورت صادقانه و بدور از تعبیض های قومی و منطقوی استقبال نمودیم

روح الله نیکپا نخستین و تنها ترین مدال آور المپیک سالهای 2008 و 2012 میلادی چین و لندن برای افغانستان

بلی چیزی که ما در اینجا برای خود حق ندادیم زیر پا کردن حقوق یک قهرمان ملی کشور است برعکس دیگران بکلی برعکس نژاد پرستان وارد  عمل شدیم . ولی می بینیم که واقعا این کاروان ورزشی نه بلکه قافله نژاد گرایی بوده که از ریاست المپیک کابل عازم لندن شده است مسرورم از اینکه این کاروان همانند فاشیستان و تکتازان ادوار تاریخ رو سیاه به کشور می آیند ما هزاره ها یک شعر داریم می گوئیم که

کار هر بز نیست خرمند کوبیدن
گاو نر می خواهد و مرد کهن

بهاوی را من زمانی که مسابقه اولش را دیدم حتی مطمئین نبودم که بتواند موفق شود چون اول با امتیاز یک بر صفر پیشرفته بود ولی بعدا حریف اش با امتیاز سه بر دو پیشی گرفت که باعث شد ناز و کرشمه های بهاوی آغاز شود یک بار از مشکلات مفاصل بخاطر عیاشی های فراوان افغانستانش و بار دیگر از قسمت های دیگر وجودش شکایت می کرد.

بهاوی با واسطه که حق ده ها ورزشکار با استعداد تر از خودش را غضب کرده از درد مفاصل نسبت عیاشی های رزو افروزنش رنج می برد

من قبل از اینکه مسابقه دومش شروع شود روی صفحه فسبوکم همانند گذشته از دوستانم خواستم تا برای پیروزی بهاوی دست به دعا شوند و دلایلش را نیز زیر نویس کردم از یک سو بخاطر که این چهره واسطه دار و غاصب حق ده ها وزشکاربی واسطه و فرزندان غریب کار ریسمان به پشت, بین پوچوق, به گفته هم تباران بهاوی که جوالی و شور نخود فروش و بااستعداد دیگر که می توانستند به مراتب از بهاوی کرده خوب تر بدرخشند حتی از نیکپا کرده ولی این برادر با واسطه ما به گفته تاریخ نویسان که نسل از موتر شوی ها و سقاو ها حتی این قدر بی همت و سست کمر بود که نتوانست مقابل حریف امتیازش را به مناصفه امتیاز حریف برساند. از اینجا بصراحت بر می آید که عالی جنابان المپیک افغانستان چی قدر غرق در کج اندیشی ها هستند از آدرس یک قوم چی قدر برای این ملک مانع بزرگ در راه بلند کردن نام کشور به نیکی ها و ثابت کردن برای جهان که ما تروریست نیستیم بلکه ما چنین  از همت بالا برخورداریم که به کفته بی بی سی از زمین های  ناهموار تا کسب مدال های المپیک مبارزه می کنیم هستند.

خوب به هر حال ما همانقدر برای باخت بهاوی متاثیریم که به همان اندازه ای که برای پیروزی روح الله “نیکپا” مسروریم ولی یک آرزو دارم او اینکه خدا کند که این دومین بار پرچم زدن افغانستان به زمین توسط بهاوی ها درس خوبی شده باشد برای کسانی که در انتخاب ورزشکاران برای رفتن در میادین بین المللی و بین الکشوری روابط را بر ضوابط ترجیح ندهند.

بهاوی من برایت خیلی متاثیرم همانقدر که برای پیروزی نیکپا مسرورم

در اخیر چیزی که باید و حتمی بعد از برگشت ورزشکاران افغانستان باید در نظر گرفته شود نظر سنجی های مربی کره ای این دو ورزشکار افغانستان در المپیک آقای مربی قلبا تشکری کنم که واقعا در حالی که عالی جنابان راسا و اعضای فاشیست کاروان ورزشی افغانستان شاید غرق و نشه بوده باشند این ابر مرد شاگردانش را همراهی می کرد روح الله را بعد از پیروزی به آغوش فشرد و بهاوی را بخاطر مصدوم بودنش کمک کرده همراهی کرد

از شما عمیقا سپاس گزارم بخاطر تمرین دادن بصورت عالی ورزشکار قهرمان ما نیکپا
Deeply I am thanks full from you Mr Min SIn Hak for training pretty well our Champion Nikpa

اظهار احساس و خرسندی استاد برای پیروزی شاگردش روح الله نیکپا نخستین و تنهاترین مدال آور تاریخ افغانستان در المپیک

ویدیوی تبعیض و قومگرایی در نخستین رزو های رسیدن کاروان ورزشی در لندن توسط نژاد پرستان و فاشیستان خود خواه


Advertisements

73 comments on “بهاوی برای باخت شما آنقدر متاثیرم که برای برد نیکپا مسروریم

 1. فاشیزم از سراپای این نوشته می بارد اما بازهم ادعای فاشثیست نبودن دارد. شرم است به شما. اظهارات شما در مورد بهاوی مملو از عقده های نهایت گندیده است که در لباس مظلوم نمایی همیشگی فاشیستهای هزاره متبلور شده است.

  • فکر کنم کلمه فاشیست را درست نتوانستی درک بکنی احمد جان زیرا بیان حقیقت فاشیستی نیست بلکه بر حاشیه راندن حقایق نشان فاشیستی است که توسط فاشیستان هم اندیش شما تعقیب و اعمال می گردد

 2. همچو یک پیام پر از عقده و پر از طعنه نسبت به بهاوی حتی از فاشیستهای پشتون هم نخوانده ام. ننگ!

  • راست می فرمائید ما باید ننگ کنیم که با تمام تبعیض و انزجار که نژاد پرستان گنیده مغز در حق نیکپا انجام دادن باز هم قهرمانی را از آن خویش ساخت این است که می گویم خرسندم از اینکه فاشیستان گندیده مغز روی سیاه به کشور بر می گردند و آرزو می کنم همیشه چنین چهره ها در هر کجایی که هستند و از هر قومی که هستند روی سیاه گردند حتی از هزاره خودم

 3. بهاوی حتی لیاقت رفتن به لندن را هم نداشت به ناحق جای دیگر ورزشکاران خوب ما را گرفته است و حق انان را ضایع میکند مرگ به کمیته المپیک که انقدر تبعیض قومی دارد نثار در حد و اندازه تیم ملی افغانستان نیست

 4. بهاوی برای افغانستان قهرمان نیست ولی برای بی بی سی شاید قهرمان باشد

 5. واقعاً جای تأسف است به شما که حتی قدرت درک را هم ندارید! من فکر میکنم که خود تان جیر خوار هستید. لعنت به شما که همچون ایده ای دارید! بهاوی و نیکپا هر دو قهرمانان ما افغانی ها هستند! نه پشتون، نه هزاره، نه تاجیک، نه ازبک بلکه فقط افغان و افغانستان.
  لعنت به شما که این مقاله را نوشیتید!

  • برایم لازم نمی بینم که با بی خردان مانند شما طرف شوم چون فقدان منطق و تعقل در وجود شما در حد اکثر شعله می زند
   جیر خوار ها کسانی هستند که از حقیقت پا به فرار اند و لعنت هم بر کسانی که می خواهد دروغ درجامعه ما پایه گزاری نماید

   برای اصلاح نوشته تان
   افغانی واحد پول ماست نه هویت ساکنان کشوری به نام افغانستان
   هویت ساکنین این مرزبوم افغانستانی است افغان اسم تحمیل شده است که توسط فاشیستان قبیله بر ما تحمیل شده است

 6. خیلی متاثر شدم که این مقاله شما را خواندم. اوغان ها فاشیست بودن حالا هزاره ها هم جرآت یافتن که حس فاشیزمی خود را به همه آشکار سازند.اولاً سهمیه گرفتن برای مسابقات اولیمپیک کار کمیته اولیمپیک نیست که هر کی را به آن معرفی کند و هم خیرات نیست که برای بهاوی داده شده باشد. دوماً هر ورزش کار حق این را دارد که در مسابقات اولیمپیک اشتراک کند به شرطیکه لیاقت، توانایی و استعداد داشته تا بتواند مسابقات راه یابی به اولیمپیک را با موافقیت تمام سپری کند. چرا این اعتراض را از کمیته اولیمپیک و فدراسیون تکواندو نکنیم که چرا ورزش کاران دیگر نمیتوانند به این مسابقات راه یابند. ما داریم بخاطر موفقیت روح الله در پوست نمیگنجیم و از موفق نشدن بهاوی میرنجیم خبر نداریم که این همه افراد تفرقه انداز وفرصت طلب و فاشیست دارند این وحدت را از هم می پاشانند.
  تصحیح اسم: ما در زبان فارسی دری این کشور را بنام کوریا مینامیم نه کره.

  • جمال عزیز من حالت شما را درک می کنم و واقعا بر شما حق میدهم که متاثیر باشید چون بیایان حقایق جامعه تحملش برای انارشیزم های مانند ما به مثابه بلعیدن قطره زهریست که در حلقوم فردی فرو برده شود
   بلی واقعا من شما را حق میدهم چون از نوشته شما معلوم است که شما یا مشکل دماغی دارید ویا هم آنقدر غریق اندیشه نژادپرستی شده اید که می خواهید رکورد شکنی را در مقابل کاروان المپیک افغانستان الی لندن در پیش بگیرید.

   من بصراحت نوشته ام که ما از بهاوی بیشتر و پر شور تر نسبت به نیکپا بدون هیچ نوع تبعیض استقبال کردیم حتی شاید او وقت شما در خواب شیرین زمستانی گونه رفته بودید که من در صفحه فسبوک از دوستانم می خواستم برای پیروزی بهاوی دعا کنند چون خبر بودم که ایشان مصدوم شده اند
   ویا هم شاید درک شما در حدی نیست که این جمله در خور هضم ببرید که واقعا چنین می نماید و برای شما متاسفم.

   بلی منکر این ادعا که در افغانستان روابط پر ارزش تر از ضوابط است به این میماند که آنها هنوز هم حقیقت جاری در جامعه کنونی افغانستان را درک نکرده اند و توان درکش را تا هنوز دریافت نکرده اند لذا برای شما مشکل خواهد بودکه بتوانید فرق بین حق دهی و حق تلفی را بکنید
   امید است متوجه زوایای بحث شده وارد بحث شوید جهت اطلاع بیشتر شما را راجع می کنم در صفحه فسبوکی ام

   https://www.facebook.com/neecke

  • این فلم را ببین و بعد متاثیر شوید که حق باکسیت فاشیست و قومگرا کیست
   بی خبر دهل زدن بمعنی حماقت است جمال جان که شما دهل زده اید بدون اینکه خبری از جریان داشته باشید مگر روح الله در کاروان ورزش المپیک لندن نبود که در این فلم دیده نمی شود

 7. {بهاوی را من زمانی که مسابقه اولش را دیدم حتی مطمئین نبودم که بتواند موفق شود چون اول با امتیاز یک بر صفر پیشرفته بود ولی بعدا حریف اش با امتیاز سه بر دو پیشی گرفت که باعث شد ناز و کرشمه های بهاوی آغاز شود یک بار از مشکلات مفاصل بخاطر عیاشی های فراوان افغانستانش و بار دیگر از قسمت های دیگر وجودش شکایت می کرد.

  بهاوی با واسطه که حق ده ها ورزشکار با استعداد تر از خودش را غضب کرده از درد مفاصل نسبت عیاشی های رزو افروزنش رنج می برد

  من قبل از اینکه مسابقه دومش شروع شود روی صفحه فسبوکم همانند گذشته از دوستانم خواستم تا برای پیروزی بهاوی دست به دعا شوند و دلایلش را نیز زیر نویس کردم از یک سو بخاطر که این چهره واسطه دار و غاصب حق ده ها وزشکاربی واسطه و فرزندان غریب کار ریسمان به پشت, بین پوچوق, به گفته هم تباران بهاوی که جوالی و شور نخود فروش و بااستعداد دیگر که می توانستند به مراتب از بهاوی کرده خوب تر بدرخشند حتی از نیکپا کرده ولی این برادر با واسطه ما به گفته تاریخ نویسان که نسل از موتر شوی ها و سقاو ها حتی این قدر بی همت و سست کمر بود که نتوانست مقابل حریف امتیازش را به مناصفه امتیاز حریف برساند. از اینجا بصراحت بر می آید که عالی جنابان المپیک افغانستان چی قدر غرق در کج اندیشی ها هستند از آدرس یک قوم چی قدر برای این ملک مانع بزرگ در راه بلند کردن نام کشور به نیکی ها و ثابت کردن برای جهان که ما تروریست نیستیم بلکه ما چنین از همت بالا برخورداریم که به کفته بی بی سی از زمین های ناهموار تا کسب مدال های المپیک مبارزه می کنیم هستند.}

  ______________________________________________________________________

  ایره کدام کوس مادر ګفته
  ______________________________________________________________________

  • هر آنجی برایم دراینجا نوشته اید به هزاران و بار و به میلیون ها بار برعکس دوباره برای شما

   بی ادب خودت را نشان دادی که از چی نوع یک فامیلی هستی که تنها ترا برای ارضای شهوات جنسی بدنیا آورده اند نه برای بقای نسل
   شاید هم ارضای شهوانی مادرت هستی با مرد نا محرم

 8. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  شما هزاره ها این شعر را برای خواهر تان بګوید که زیاد کوس میتن
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  کار هر بز نیست خرمند کوبیدن
  گاو نر می خواهد و مرد کهن
  بهاوی جان دوختر های هزاره که ګیر کردی رقم مه بوګایشان با احترام ګاایدنی والای هر هزاره هاهاهاهاهاهاهاهاهها

  • این نماینده فامیل یک تاجک است که چشم اش را ماند گاو لیس زده و رهایش کرده در پرورش این جوان من چند مسله را دخیل میدانم
   1- اینکه والدین این جوان فقط غرق در هوس رانی است که این جز خصلت تاجک هاست
   2- فقدان ادب درست در این خانواده که باز هم اخیر جمله اول را می توان تائید کرد
   3- همان حرفی که بزرگان می گویند که نهال را باید در همان زمانی که نهال است اصلاح کرد گرنه اگر درخت شد دیگر قابل اصلاح نیست
   4- شاید هم خانواده این جوان نیز چنین بی ادب و بی شرم و بی حیا باشند دختر بچه اش شاید دنبال چیزی که این جوان برای دیگران توصیه کرده است مریض آن باشند

  • asl wa naseb taan az aw kere hazaragi haai maa bodan hale da rooi maaa khesten,, kho gonah shoma ham nest chra nasl nasl tan haram zada ast ya ba pashtoon daden ya ba hazara

 9. ګر تو شاعری من شاعر شعرم
  لنګهایت به هوا کونت به کیرم
  هاهاهاهاهاها

  • نام خدا این است فرهنگ ادب یک جواب تاجک افرین بر تو جوان که از فامیل خودت نماینده گی می کنی

  • برای بی فرهنگیان تاجیک بلی این شعر بهترین است

   چون این شعریست که شما بی فرهنگیان در مشاعره هایتان که بین خواهران و برادران تان برگزار می کنید نیز چنین می سرائید

 10. دوست عزیز یک ضرب المثل عامیانه داریم اگر فراموش نکرده باشم که میگویند “زورت به خر نمی رسه میزنی به پالان خر” من فکر میکنم که از کدام ناحیه دیگر درد دارید ولی میخواهی بالای بهاوی تمامش کنی. از مقالات و نظریات توهین آمیز شما بر ملاست که شما اهلیت مقاله نویسی را ندارید، جای تاسف است.
  از سوی دیگر از نوشته های شما معلوم میشود که توانایی درک احساس دیگران را نداشته بلا فاصله بدون تعمق و بررسی موضوع احساساتی عمل میکنید.
  بلی شما گفتید که از بهاوی پرشورتر استقبال کردید اما این را فراموش کردید که در اکثریت جا ها او را توهین کردید این بدان معنی است که به شخصی بگوئی “پست کثیف تو خیلی شخص خوب هستی” من چند سطر از نوشته های شما را در اینجا نقل میکنم:

  بهاوی را من زمانی که مسابقه اولش را دیدم حتی مطمئین نبودم که بتواند موفق شود چون اول با امتیاز یک بر صفر پیشرفته بود ولی بعدا حریف اش با امتیاز سه بر دو پیشی گرفت که باعث شد ناز و کرشمه های بهاوی آغاز شود یک بار از مشکلات مفاصل بخاطر عیاشی های فراوان افغانستانش و بار دیگر از قسمت های دیگر وجودش شکایت می کرد

  من قبل از اینکه مسابقه دومش شروع شود روی صفحه فسبوکم همانند گذشته از دوستانم خواستم تا برای پیروزی بهاوی دست به دعا شوند و دلایلش را نیز زیر نویس کردم از یک سو بخاطر که این چهره واسطه دار و غاصب حق ده ها وزشکاربی واسطه و فرزندان غریب کار ریسمان به پشت, بین پوچوق, به گفته هم تباران بهاوی که جوالی و شور نخود فروش و بااستعداد دیگر که می توانستند به مراتب از بهاوی کرده خوب تر بدرخشند حتی از نیکپا کرده ولی این برادر با واسطه ما به گفته تاریخ نویسان که نسل از موتر شوی ها و سقاو ها حتی این قدر بی همت و سست کمر بود که نتوانست مقابل حریف امتیازش را به مناصفه امتیاز حریف برساند.

  امیدوار هستم که این حرف ها دوباره به یادتان بیاید. و در ضمن از شما خواهش میکنم که از حرف های توهین آمیز و احساساتی بپرهیزید در غیر شدیداً برای شما توصیه میکنم که به یک روان درمان مراجعه کنید.

  • ههه در بین مردم عوام یک ضرب المثل مروج است البته با معذرت دوستانی خواننده که می گویند ” چیز خیست چیر ا چک زد” لذا نیازی نیست که برای کسانی که خودش حتی نقط ضعف خود را نمی تواند اصلاح بکند وارد بحث شوم

   من در نظر قبلی ام گفته ام که که اظهار حقیقت از نگاه انارشیزم های مانند شما که هیچ گاهی حاضر نیستید حرف قانونی را بشنوید و همیشه از آن پا به فرار هستید خواندن مطالب واسطه دارد و کرشمه و ….. مانند قطره ای زهریست که در گلو کسی فرو برده شود

   من نه احساساتی هستم و نه احساسات را بر خود اجازه می دهم اگر نوشته هایم برایت تند و زننده می نماید معلوم است که حقایق برایت چی قدر سخت تمامی می شود که تحمل بکنی

   همان طوری که قبلا هم برای ذکر کردم که مشکل دماغی دارید ویا هم فقدان درک جملات حق خواهی
   برایت آرزوی شفا عاجل دارم مهم نیست از کدام تبار هستی ولی این را مهم میدانم که انسانی و برای من انسانیت خودت مطرح است نه تبار شما مانند نژاد پرستان کاوران ورزشی افغانستان لند

 11. هزارها ها را که اوغان ها خر خطاب میکند راست است دوم انیکه هر بی ناموس بی وجدان که این را نوشته کرده شاید نثار چان همرای خواهریش خوابیده باشید که مواصیل گرفته بهاوی را

  • این است ادب یک دختر تاجک معلوم است که از شیوه خوابیدن با بهاوی خوب اطلاع دارید
   لوده بی شعور شما می توانید از عکس های فسبوکی بهاوی با دوست دخترش در گوشه و کنار کابل اطلاع حاصل کنید نیازی نیست که راز خوابیده بین دختر های میان تو و بهاوی رابیشتر بخواهید افشا کنم

   بداخلاق تر از تو احمق هم شاید باشد که بی ادب مثل تورا تربیه کرده است

 12. man narazi astam az roas chera faqad az 1 mardom e bala payey afg hamash on habashan hamakara bacha haye mamekonan mebinim roasa hama az onha malom ast fashist karayi mesha vad aziz zan pas bakhte bahavi eshteba naboda eshtebaye mahz bode ke fashest karaye kardan man medanam mabalatar az baha vidarem esmash ranamiyaram khob nest adameke aogar ast nametana bazi kona on aslan nabayad ezam meshod jayesh kase diga bayad ezam meshod bale fashest khon kharan hamayeshan gomshan

  • تشکر اقا داود این خصلت این مردم است که از بی کفایت ترین شخص شان می خواهند قهرمان ملی بسازند از اینها نباید گیله کرد چون درخشش هزاره های خار مغیلانی شده برای بی اسعتداد های مانند این دزدان تاریخ

 13. هیچ تصور نمیکردم که در بین برادران هزاره ام همچو ذهنیت فاشیستی وجود داشته باشد. فکر میکردم همۀ آنها همانطوریکه ما به روح الله جان نیکپا میبالیم آنها هم به نثار احمد جان بهاوی فخر میکنند، ولی افسوس که خواندان مقالۀ بالا همه چیز را به باد فنا داد و شک و تردید که اصلاً وجود نداشت، بوجود آمد. از اینکه نویسندۀ مقاله در نوشتن و پیهم نهادن کلمات استعداد دارد، شکی وجود ندارد، ولی با کلمات که پیهم گذاشتند، متاسفانه سیاه دلی اش را اشکار ساخت. من همانطوریکه تحمل دیدن عنوان “بچۀ سقاو” را مقابل نام برزگمرد تاریخ مسعود بزرگ ندارم، تحمل دیدن عنوان “بینی پوچق” را نویسنده مقاله خود از دیگران نقل قول کرده است، ندارم. واقعاً جای تآسف است که یک برادر تحصیلکرده و قلم بدست هزاره ام همچو کلمات فاشیستی را پست سر هم قطار میکند و آنهم به کسی دیگر نه بلکه به نثار احمد جان بهاوی صرف بخاطر اینکه هزاره نیست و تاجک است. ما میخواهیم بالای شخصیت دو ورزشکار و قهرمان با درنظر داشت استعداد ورزشی شان صحبت کنیم، تداخل در زنده گی شخصی ایشان که با چند دختر ارتباط دارند و چه میکنند است.

  • بلی دقیقا باید هم شما تصور کرده نتوانید چون قادر به تصور نیستید از همین رو حق تلفی های دیگران را بدون د رنظر داشت های عکس العمل های چنین اجرا می کنید کجا بودی روزی که حق نیکپا را نژاد پرستان در نخستین روز افتیتاحیه المپیک غضب کردند که اینگونه نقد گیری می کردید که امرزو زمانی که بر هم تبار شما نقد می شود می جوشید اینگار قصه نوشادر را بر شما تطبیق کرده باشند
   این یک حقیقت است که بهاوی با واسطه و شناختش در این المپیک راه یافته است گرنه جوانانی زیادی است که می توانید به مراتب از بهاوی و حتی از نیکپا کرده خوب تر بدرخشد این را من در نوشته بالائی هم نیز اشاره داشته ام نیاز نیست مکررا تحریر کنم

   بلی دقیقا زمانی که نقطه ضعف ها برچیده می شود تمامی امورات را در بر می گیرد از زندگی شخصی شروع تا زندگی اجتماعی اش
   این را باید به یاید داشته باشید که کسانی که زمانی برای معرفی می شود اندک ترین عمل و حرفش می تواند نقطع ضعف بزرگی باشد

 14. من هم با آقای سروش موافق استم، مسائل شخصی هیچ کس به کس دیگری ربط ندارد، موضوع بسیار عمده و اساسی که میخواهم به آقای قلم به دست هزاره بگویم اینست که با این افکار فاشیستی ات بزرگترین خدمتی که به روح الله نیکپا میکنی اینست که طرفدارانش که ساعت ها برایش دعای موفقیت میکردند، از خوشی برایش اشک ریختند، صفحات خود را پر از عکس و ها و توصیف هایش کرده بودند، نا امید و پشیمان میکنی، از هشت هزار نفر که فیسبوک نیکپا را پر از الفاظ افتخار امیز کرده مطمیناً هشتاد فیصدش همین تاجیک ها استند که هیچ نوع تبعض در مقابل هیچ ملیتی ندارند، فراموش نکنی که بهاوی اولین مدال آور افغانستان بعد از سی سال جنگ است، نایب قهرمان است و افتخارات منطقوی و جهانی دارد. فراموش نکو که یگانه کسانی که همیشه تا آخرین قطره خون خود جنگیدن و از ناموس و وطن دفاع کردن همی بچه های سقاو استند. دیگران خو همه زیر ریش ایرانی و پاکستانی میرقصیدن از ترس. بچه های سقاو مرد و مردانه در سنگر دفاع ماندن و افتخار آفریدند

  • فکر کنم نیاز است هر مسله وقضیه را باید زیر و زبر کنم برای اشخاص مانند شما آقای شفق
   منکر نباشید که هزاره های هم از بهاوی بدون در نظر داشت خیانت ها و تکبر های تاجک تباران کاروان ورزش استقبال کردند که من خودم یکی آن ها هستم و شما می توانید در صفحات فسبوک,تیوتبر,یاهو,ایسکایپ,گوگل,و… صفحات که خودم در آن فعالیت دارم مشاهده بکنید نیازی نیست که بر کرده های نیک ما برهمدیگرمنت بگزاریم این نشان مردی هیچ انسان نیست از این مسله میگذریم
   گفتید هشتاد فی صد هوا داران نیکپا تاجک تبارا ها بودند در حالیکه از شما تاجک تبار هادر همان صفحه نوشته بودید که ” روح الله نیکپا از ایران پول گرفته که مسابقه را برای ایرانی واگذار کرد” در ادعا دروغین زمانی صورت می گیرد که روح الله با مصدوم بودن پاشنه پایش هنوز هم در مقابل حریف ایرانی اش مبارزه می کند آیا بغرنجانه نیست که چنین ادعا شود؟
   از مردانه مبارزات بچه های سقاو گفتید در حالیکه از همین نوشته شما معلوم است که معنی واقعی مردانگی را ندانستید ویا هم شاید فقدان این در وجود بچه های سقاو باعث شده است که شما درک درست نداشته باشید.
   مردانگی قتل بیشتر از 5000 انسان در بیست و چهار ساعت نیست.
   مردانگی برباد کردن تاک های انگور شمالی نیست؟
   مردانگی چپاول بیت المان و حمل آن در یک دره کوچکی که در آن زمان حتی ساکنین افغانستان از آن شناخت درست نداشت نیست.
   کجایی این مردانگی است عزیز ؟
   راست می گوئید من برای اینکه کی ها وابسته به پاکستان است برایتان لینک ویدیویی از کسی را می گزارم که از وابسته های نزدیک قهرمان مولی شماست لطف نموده گوش فرا دهید

   شما باید شرم نمائید که پیروان چنین اشخاص نوکر و مزدور هستید

   داود داود درهمین مصاحبه اش اقرار می کند که مسعود و طالب که وابسته به آی اس آی پاکستان بودند و هستند یک هدف داشتند بیشتر ویدیو را تماشا کنید کجای این مردانگی است

 15. اکثریت این نوع افراد فاشیست هستند ولی چون قدرت ندارند به علناً مانند اوغان ها ابراز کرده نمیتوانند و به همین خاطر بغض میگیرند کاری کرده نمیتوانند دچار مریضی روانی میشوند. از مفاله بالا همه چیز آشکار است لازم نمیبینم که این بحث ادامه بدهم. امیدوارم برای حل مشکلت به یک داکتر روانی خوب مراجعه کنی. تشکر.

  • کلمه فاشیست را در جواب نظر اول شما بیان کردم که فاشیستی بمعنی بیان حقیقت نیست جوان فاشیستی عمل کردی است که حق و حقوق دیگران را پامال کرده و بخواهی خود تک تاز میدان باشید که این را نژاد پرستان در المپیک و بعد از آن عمل کردند

 16. این است که شیرینی و لذت پیروزی قهرمان ما به تلخی این صفحات تبدیل میشود من واقعا افسوس میخورم که حتی فرصت این را نمیدهند تا از قهرمانان خود استقبال کنیم بعد دنبال این همه برویم چون ماهیت ما مردم بفغانستان این است که هر خوشی را به سادگی به تلخی تبدیل میکنیم

  • رمضان عزیز از لذت بگذر که لذت را زمانی از میان برداشتند که حق روح الله نیکپا را در نخستین روز افتیتاحیه مراسم المپیک غضب کردند

   اینجا ببینید که شاگردان افغانستان مقیم لندن از ورزشکاران افغانستان به چی نحو پذیرایی کرده اند که لقب فاشیستی آیابرای ما داده شود ویا برای کسانی که حتی برا ی لحظه حضور نیکپا را در کنار شان لذت بخش نمیدانند

   بیشتر در این ویدیو ببینید اگر روح الله رادیدید مرا هم اطلاع دهید

 17. واقعــــآ جای تآسف است بـــــر تو چـــــــوچه چنگیـــــز….تو اصــــلا انسان نیستی با این افکــــار و مغـــــز پوچ شمــــا
  وهــــــــــا جمـــال جان درست فـــرموده اند که جناب شمـــا نیـــــــاز به تــــــداوی دارین وشما باید تـــــــداوی شــــــوید
  فراموش کردین موفقیت های نثاز جـــــان بهــــــــاوی را….. بهاوی همیشه قهرمـــان بوده واین است قهـــرمانی های او

  قهرمانی جهان : نقره پکن ۲۰۰۷ در وزن 72 کیلو گرم
  بازی*های آسیایی : برنز دوحه ۲۰۰۶ در وزن 68 کیلوگرم
  نقره گوانگژو ۲۰۱۰ در وزن 80 کیلوگرم
  بازی*های آسیایی هنرهای رزمی : طلا بانکوک ۲۰۰۹ در وزن 72 کیلوگرم
  بازی*های همبستگی کشورهای اسلامی : برنز مکه ۲۰۰۵ در وزن 72 کیلوگرام

  وی اولین ورزش*کار افغانی ماست که در یک رقابت قهرمانی جهان موفق به کسب مدال شده و در بازی*های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه تنها مــدال کاروان ورزشی کشور مارا را دریافت کرد. بهاوی در قهرمانی جهان ۲۰۰۷ پکن هادی ساعی قهرمان چندین باره جهان و المپیـــــــک و … در بازیهای آسیایی گوانگ*ژو ۲۰۱۰ فرزاد عبداللهی دیگر قهرمان جهان ایرانی را شکست داد … مدال طلای اولیـن دوره بازیهای آسیـــــایی هنـــرهـــــای رزمی در بانکـــوک ۲۰۰۹ از دیگر عناوین مهم اوست… امیدوارم فهمیــــــده باشید

  شما باور نمیـــکنید چون نـــــژاد پرستی کورتان کرده. من با وجود که یک تاجک هستم در شب مسابقه روح الله جــان تا سحـــــر بیـــدار بودم وپیش از مسابفه آن با حریف بریتانیایی که مسابقه فاینل برای روح الله جان بود من 4 رکعت نمــــاز ثوابی خواندم و برای موفقیت آن دعــــا کردم و تا حالی هــــروقت نام اورا میشنوم احساس غـــرور میکنم … امیدوارم از این نژاد پــرستی دست بکـــــــشی, وکــــــــورکـــــورانه قضاوت نکنیــــن و مفــــــکـــــــوره های کثیـــف شما که قابل بیــان نیست را بر خودت نگهـــدار

  • واقعاً خجالت آور است که با چنین افکار مریض ادعامیکنی که از قهرمان و هموطن خود حمایت میکنی، ما منکر این نیستیم که هزاره ها از بهاوی استقبال کردند،چون بهاوی برد و باختش مربوط تمام افغانستان میشود و منکر این هم نیستیم که افرادی مثل شما هم ادعای استقبال از بهاوی را دارند متاسفانه استقبال در لغتنامه شخص شما به معنی عقده و توهین آمده است. . من بخاطر حمایتم از نیکپای قهرمان بالای انسان های نژاد پرستی چون تومنت نمیگذارم، چون نیکپا مدال را به نام افغان گرفت نه به نام هزاره ومطمیناً از فکر و افکار آدم هایی همچون تو خجالت میکشد، انسان هایی مثل تو به هزاره و نیکپا صرف ننگی بیش نیست. و در ضمن باخت نیکپا به حریف ایرانی اش به همه سوال بر انگیز بود، اما من شخصاً به این فکر مثبت که نیکپا در ایران مهاجر بوده و شاید همان خاطرات و تجربیات تلخ آن زمان روحیاتش را متأثر ساخته، تا چنین باختی را تجربه کند خودم را قناعت دادم و تاسف کردم . اما تاسف به فکر مریض شما که جز عقده چیز دیگر در الفاظ تان دیده نمیشود، شخص شما چطور ثابت کردی که شخصی که چینن ادعایی کرده که “نیکپا از ایران پول گرفته و مسابقه را باخته ” یک تاجک تبار بوده، شاید کسی مثل شما بوده و میخواسته آب خت کنه و ماهی بگیره تا افغان ها حتی برای چند روزی هم که شده طعم خوش همبستگی و وحدت ملی را احساس نکنند، آقای هزاره!! اگر از ظلم حرف بزینم، اول از کسانی یادمیکنیم که شوق داشتند ا زحالت زایمان مادر معصوم و بیچاره مسلمان لذت ببرن،از تجاوزحتی به زن سر سفید، از رقص مرده، از کوبیدن میخ بر فرق مردم دریغ نکردند که ویدیو های بیشمار موجود است، اینکه جنگ سالار ها چی کردن از انسان هایی که صرف آدم کشی یاد گرفتن گله یی نیست، گله از قلم بدستان همچون شما ست که با این افکار مریض خودهم به قوم خود و هم به ملت افغان خیانت میکنی و بلی قهرمان “مولی” به گفتی شما قلم بدست هزره،اگر زنده میبود حالا وطن مزدور بیگانه نبود، ما تاجیک تبار ها مرد استیم و مردانه در کشور خود میمیریم، نه اینکه پیش لگدی و پس مانده خور ایران و ایرانی شویم .از الفاظ رکیک که در مورد بهاوی قهرمان وشجاع گفتی جز ذلت و حقارت خود چیز دیگری بیان نکردی. من به هیچ عقیدهء سیاسی وابستگی ندارم اماتوهین هیچ کسی را در مورد قوم و تبارخود اجازه نمیدهم.

  • بلی من برای شما حق میدهم که کسانیکه مانند شما کتمان نمی کنند مریض خطاب کنید کسانیکه منطق را کم آوردند معلوم است که باید رو به ناسزا گوئی آورند این نا سزا گوئی وزن و شخصیتی شما را برای خوانندگان برملا می سازد
   خوب است منطقی باشیم اگر نداریم خاموشی را باید اختیار کنیم

  • فرقی نمی کند که چوچه چنگیزم ویا از هر کسی دیگر افتخار دارم که با اصل و نسب هستم ولی ننگ بر شما که اصل و نصب تان هم هنوز معلوم نیست

  • @ Editor: chez beron meyayad ya ne, maloom shud, Bahawi yek Ayyash Bood, wa haq e 10 ha warzish kar e digaran ra khorda o ba london amada bod. diga azin beshtar hech gap e na bood. Rohullah medal ba khatir e Qowm wa millat e Afghanha aworda ki hamma ba khatir o sar buland shuda, amma shuma mesozeen ki chara yek ayyash az qabeelay shuma medal na aworda, wa roo Sia shuda baz gashta…

 18. بیرار جان چرا اینقدر دنبال دشمن تراشی هستین..برای من باخت همه ورزشکاران افغان حاضر در المپیک بسیار تلخ بود حتی در سر مسابقه خواهر ما تهمینه جان بسیار جیگر خون شدم..مسابقه بوکسر ما در پایان بازی که برادر ما سر به زیر گرفته بود بسیار تلخ بود بسیار تلخ..به خاطر اینکه برای یک پرچم و یک هدف که هدفشان هم شاد کردن دل مردم افغانستان بود نتوانست شرمگین شده بود..من نزدیک گریه کنم..سر مسابقات نیکپا هم که حنجره من نزدیک پاره شدن بود..
  و در هنگام پایان مبارزه و فریادهای نیکپا گریه و خنده میکس شده بود در من….
  و بهاوی هم تا آخرین لحظه تلاش کرد با وجود مصدومیت..وقتی که در ثانیه های پایانی بهاوی حمله میکرد و به زمین می افتاد من اشکهایم سرازیر شده بود ..چون با وجود مصدومیت بازهم تلاش خود را میکرد..
  و من قربان تمام ورزشکارانی هستم که برای افغانستان تلاش کردند..و به عنوان یک هزاره اهل افغانستان برای تمامشان آرزوی موفقیت و خوشبختی دارم..تمامشان برای من عزیز هستند….
  زنده باد افغانستان

  • بیرار جان ما دنبال دشمن تراشی نیستیم از همان آغاز احساس غررو و افتخار داشتیم که جوانان افغانستان به نمایندهگی کشور ما عازم لندن شدند و بر بعضی ها که شما توانایی شان را دید باور کامل داشتیم که با دست خالی بر نمی گردد ولی از بعضی ها از همان نخست هویدا بود که با هم تباری با ریس المپیک توانسته عازم این بازی شود گرنه به مراتب ورزشکارانی توانا و با شهامت داشتیم و داریم که از هم تباران وی بهتر می توانستند وارد میدان شده و برای افغانستان افتخار بیافرینند

   ولی عمل کرد های تبعیض آمیز این ها و تیم فاشیست شان در آنجا هر انسان با وجدان را وارد می کند که چیزی در مورد این ها بنویسد

   تاجک ها باید قبل از این که چیز (………..) شانرا به سوزش آورند باید بدانند که چنین نقد گیری ها برای اصلاح شخصیت ناقص بهاوی می تواند خیلی موثر تمام شود ولی افسوس که عقل و توانایی درک این مسله نزد ایشان نبوده و نیست شما رد نظریات فوق ایشان می بینید که چی قدر بی خردانه نوشته اند حتی که بر خواهر و مادرم هم تجاوز لفظی کرده اند که در جواب آنها می گویم هر آنچی که در آدرس من نوشته اید هزاران بار برعکس دوباره داشته باشد برای خود شما

   این هم سندی دیگریاز فاشیست گرایی تاجکی ها
   این هم سندی دیگری برای کسانیکه می گویند تاجک ها فاشیست نیست

  • بی بی سی یک اشتباهی کرد و خودشان هم فهمیدن و امروز هم یک ویدیو را نشر کردند که با روح الله مصاحبه کرده..به نظر من ادامه دادن راه بی بی سی که هدفش ایجاد تفرقه بین مردمان غیر پشتون است کار درستی نیست…و شما هم با لینک کردن این مطلب تحریک آمیز در فیس بوک کار درستی انجام ندادین..و به نوعی ادامه دهنده راه بی بی سی فارسی شدین..امیدوارم که به اشتباه خودتان پی ببرید..چهار سال پیش که روح الله مدال گرفت بی بی سی فارسی نشرات تلویزیونی نداشت مگر نه همین سناریو را در همان سال اجرا میکردن..

  • بیرار مه بی بی سی را من کار ندارم که چی می کند ولی باید فراموش نکنید که هر کی حق دارد اظهار نظر بکند اینکه اگر من نظرم را بعد از مطالب بی بی سی به نشر می رسانم به این معنی نیست که من با بی بی سی هم نظرم بلکه در بیشترین موارد با بی بی سی اصلا سازگاری ندارم و بلکه بکلی مخالف آن سایت هستم چون فرقی بین او فاشیستان این کاروان ورزشی کشور هیچ نیست او هم یک راسیست است و این ها هم انگار هر دو پدر و فرزند اند و یا دو برادر

  • بیرار قند ما و تو که قربانی فاشیست اوغان ها شده ایم و میدانیم چقدر بد است قوم پرستی ..نباید بالای نثار جان عزیز گپهای کنایه دار بزنیم..بهاوی هم اولین مدال اور در مسابقات بین المللی برای افغانستان است و کم نفری نیست. برای افغانستان. هر دویشان در آینده باید یک مقام مهم در ورزش افغانستان داشته باشند..بهاوی در چند جای از دولت کرزی و شخص کرزی مستقیم انتقاد کرده به دلیل توچه بیش از حد به ورزش کریکت..بهاوی جای بیرار نیکپا است و من خودم هزاره هستم و بالای هر دویشان احترام فایل هستم..

  • بیرار جان این جا هم نگار در نظریات این تاجک تباران بی اندازید می بینیم که این ها تا کجا غرق در بغض نژادی اند
   مدال های که بهاوی آورده من در از آن انکار نکرده ام ولی بازی های که دراین جا انجام داده واقعا چا دارد که نقد شود در صورتی که خود بهاوی طی یک مصاحبه اش اعتراف می کند که داکتر ها وی را از مسابقات مانع شده است پس چی نیازیست که در این شخص معلول را باز هم وارد میدان مسابقه جهانی می کنند مگر قحط رجال است در میان ورزشکاران افغانستان ویا تنها حق برای هم نژادیان ریس المپیک که رقیق سر سخت نیکپاست مجاز است

  • در همین مراسم تهمینه خواهر ما و روح الله هم دعوت شدند ولی نرفتن..نباید به خاطر همین یک مراسم ساده به یک قوم بزرگ در افغانستان توهین کرد..من خودم هزاره هستم عرق شرم بر پیشانی ام امد وقتی مطلبت را خواندم..و عصبانی شدم..چه برسد به بیرار های تاجیک..و بی بی سی فارسی و طاهر قادری هم که سیاستشان که همان فتنه اندازی بود میان افغانها هم بر همه به خصوص تاجیکان معلوم است..متاسفانه مردم افغانستان خیلی زود بازی میخورند مثل همیشه و این را در تاریخ هم ثابت کردند..و متاسفانه با گسترش اینترنت یک گپ در چند ساعت به یک کلان گپ تبدیل میشه..
   فقط و فقط به افغانستان و شیوه های مبارزه با دولت فاسد کرزی فکر کنید و نذارید که شما را با این گپه مشغول سازند

  • محمد جان
   از کجا معلوم که آنها دعوت شده اند و نرفته اند این بهانه ها و معذرت خواه ها را همه میدانند که برای چیست لطفا نموده نظریات ایشان را هم بخوانید که در مودر هزاره ها چی نوشته اند
   در کجای مقاله من برقوم تاجک توهین و تحقیر شده است مگر صرف به بهاوی که نقدی بر جا است این را هر کی حق دارد برای بهبودی شخصی و جامعه ای نقد گیری نماید

   من به بی بی سی کار ندارم که چی می کنم چون من وکیل مدافع آنها نیستم ولی این را خوب میدانم که کسانی که در بی بی سی هستند و نژاد پرستی می کنند هم وابسته به همین مردم است فرقی نمی کند همان ضرب المثل هزارهگی است که می گوئیم

   خر امو خره تنا پالونشی تغییر دیره

  • به پدر و مادری لعنت که فرزندی فحاش مانند تو بی شعور بر جامعه تقدیم می کنند

   معلوم است که از آنها هم ناراضی شاید بخاطر اینکه چرا تو پلید را ناخلف بدنیا آورده است

  • بلی زمانی که منطق کوتاه آمد و جواب هم نداشت باید سکوت کند چون غیر از سکوت چاره دیگر ندارند

   ببخشید “شفیق” جان که شیرین اسم دختر است و نه پسر
   این خود منطق کینه توزانه شما را بر ملا می سازد نیازی نیست که با کسانی که فقدان منطق و خرد در وجود شان فوران می کند بحث کرد

   مطلب خارج از بحث:
   شیرین یکی از چهل دختر هزاره است که برای حفظ عزت و کرامت اشت که نخواسته است توسط نیرو های وحشی و یاغی عبدالرحمن در ارزگان عفت اش را از او بگیرند خودش را با 39 دختر دیگر از قله های کوه که فعلا به نام چهل دختران مشهور است به پایان می اندازد
   این وبلا هم بخاط قهرمانی های که شیرین و خالق هزاره کسی که نادر غدار رابخاطر ظلم و استبدادی که در حق مردم افغانستان و بخصوص هزاره ها انجام میداد تاسیس کرده ام و هدف این وبلاک مبارزه با نژاد پرستی,تامین عدالت و حقوق شهروندی است

   جهت اطلاع بیشتری تاریخی تان شما را راجع می سازم به آدرس ذیل
   http://ghurjistan.com/archives/11900

  • هر زمانی که پهلوان خوابید می گوید چوته ام تنگ بود شما بی خردان قبل از اینکه در مورد چیزی معلومات حاصل بکنید نبه فحش و ناسزا گوئی شروع می کنید این است منطق و عقل شما
   آخر شما ئی که می گوئید نژاد پرست نیستید لطف نموده در اسنادی که من برای شما دراینجا نشر کرده ام نشان دهید که درکجا شما توازن قومی را در نظر گرفته اید شرم خوب چیز است یک از آدرس هزاره وارد شده می خواهید نفاق بین القومی هزاره ها را نشان دهید دیگری هم از آدرس یک تاجک حرف میزنید

   لطف نموده در اسنادی که نشر کرده ام توازن قومی را نشان دهید ؟

 19. میفهمی آقای هزاره( اسمت را بلد نیستم و زیاد مهم هم نیست) من بلاخره به این نتیجه رسیدم که تو جز نوکر و پول خور اجنبی چیز دیگری نیستی، به دو دلیل یکی اینکه تفرقه اندازی یکی از بهترین اسلحه اجنبی ها است که افغان را به جان افغان خودش میندازند، و تو هم دقیقاً همین کار را میکنی.
  دوم اینکه هیچ برادر و خواهر هزاره از افکار مریضت حمایت نمیکنند. به کوری چشم دشمن ومزدوران اجنبی هم که شده میگم زنده باد دوستی تاجیک و هزاره و مرگ بر شر اندازان

  • شخص را با اسم نشناسید فقط می شود کردار آنها را خوب در نظر داشته باشید
   این مسله را شما در مسابقات لندن خود دیدید کسانی که ادعای نام داشتند شرمنده به وطن برگشتند ولی کسانی را که شما حتی حاضر نبودید که نامش را بشنوید با افتخار آمدند که شما امروز حضور پر رنگ و شور مردم را شاهد بودید
   در افغانستان چند مسله ریشه تاریخی دارد و این مسایل زمانی بوجود می آید که حریف و یا تیم مقابل خودش را کوچک و یا ضعیف احساس کند

   تهمت بستن به بیگانه ها ویا بیگانه خواندن مردم
   در زمان عبدالرحمن هزاره ها بخاطر جبر وستمی که بر این مردم از طرف آن پشاوری صورت می گرفت در حدی بود که هزاره ها از یک راس مرکت هم باید چند کیلو روغن زرد مالیه میدادند خوب بالاخره هزاره ها برای نجات شان قیام کردند و عبدالرحمن که از شهامت مردم هزاره به هراس افتاده بود چند تن از مولوی های نوکر و بی دین را جمع کرده مقابل هزاره ها تهمت با بخشدنی را بست اعلام کرد که هزاره ها کافر اند اینجا بود که همه در مقابل هزاره ها برخاستند و هزارستان آن وقت که تا حدی سیستم ملک الطوائفی داشت بکلی تحت غضب شد و هزاره ها را به انقراض کشید یک سند
   سند دوم این مسله زمان مجاهدین بود که هر رهبر در مقابل گروه دیگر اعلام جهاد کرده تکفیرش می کردند ریشه تاریخی سوم زمان طالب است که در مقابل هزاره ها علام جهاد کرده بودد که شما شاهد یاغی گری و وحشی گری آنها بودید

   مسله سوم بستن تهمت بر وکلایی فعلی افغانسان بخاطر کسب رای موافق در امضایی استراتیژی میان امریکا و افغانستان
   پس شما حق دارید که بگوئید من وابسته به اجنبی هستم چون معلوم می شود که کی ها وابسته با بیگانه ها و اجنبی است

   مسله دوم را که یاد کردید نیاز نیست که من تبصره بکنم شما در کامنت ها می توانید بخوانید و ببیند که هر هزاره که حضور آورده است چی نوشته اند

   لذا ای اجنبی پرست کوشش کن تعقل بخرج دهی و حقیقت را همان چیزی که است ببینی مانند گذشتگانت ندامت خواهی کشید

 20. Afghanistan az hami khater jor na mesha chon ki chasham daran chishamanish ra band karda ast wa Haq goftan barishan mushkil wa az na haq ha payrawi mekonad.ma lanat ba kasani mefiristam ki chasham dara wa Video ra ham mibinad wa baz ham az haq goftan parhaz mekonad.

  • مشکل همینجاست که در افغانستان چشم ها فقط باز است دید اصلا وجود ندارد
   این جناب ها هم از همان چشم داران کور هستند

 21. @Editor: if you still fuck yourself in Bazar e Laise Maryam, still you will not be able to bring any medals okkk… you keep going to Tajikistan and bring porn movies from there, I will give you a gold medal in this work…

  • This is what I am talking about that a Tajik can’t be more than this Promiscuous ethnic and you can be a good example for every body in presences of your people
   I am not from where you think dude and I live where human can be respected. truth can be told. crises are acceptable. every crises are not racism as you idiots thinking like.

  • جنگ جنگ جنگ وای بر تو جنگ که از تو رنج میبریم. به امید روزی که اثرات شوم تان از اذهان این نسل رنج دیده پاک گردد و دیگر دو برادر همکیش و همکشور آبرو و ناموس همدیگر را توهین نکنند. به امید سلامتی تمام هموطنان که جنگهای خانمانسوز برایش مشکل روانی پیدا کرده است.

 22. ګرانه ایدیتوره دا یو حقیقت چی د المپیک رهبری فاشستان دی زه په نیکپا ویلړم نیکپا زما اتل دی دا وهم ځل دی چی بهاوی بانی کوی او دلته په عیاشی باندی بوخت دی مرګ په دالمپیک به رهبری

  • دیره مننه کوم احسان الله وروده و دیره بخشنه غوارم چی زما په کمپیوتر که زینی پشتو تیکو نیشته

   زه هم په ستا د لول پوهنه ویالم و مننه کوم
   دا یم ریشتیا خبره ده چی ریاست دی المپیک یو فاسد و مغرض سری دی هغه یو بله مفصله بحث ته ارتیا لری ولی اوس په دی بهاوی په باره کی خلک باید ومنی چی دا یو بیکاره و بی شخصیته سری ده نو له دی نه دیر توقع کول له بهاوی نه غلطه خبر ده

   بیا هم مننه

   دلته هم ددی فاسد په برخه رسانه ای خبری

   برای تصدیق بیشتر این را هم برای نژاد پرستان تقدیم می کنم مانند جمال,وغیره هم اندیشانش

 23. Fahim,
  brother Editor ma, Aqil nakonad kari ka ba bar arad peshimani, rozi ka hie naqd ra karda bodi, hamcho post hai ra arozo kardi, and Plz don’t accuse all Tajiks because of one Tajik, as we don’t do Hazaras for you only. It indicates only your mentality level and your perception problem. Plz stop. It’s better to say you Wa Qala Jahulona Salama….

  I hope you understand it this time

  • @Fahim
   First of all you better read all the comments and my own topic where did me or your Tajik condemned entire ethnic I thing you didn’t read the comment which is written by freaking Reshad I don’t know who is that freak and he is not the only one or the first guy to accuse all Hazara eventhough there is nothing regarding Tajiks here but Bahawi
   and Bahawi is not presents all Tajiks

   second hand you really are blind or out of mind because you only read my article but didn’t watch the video where your racism people in London have done and didn’t invite Mr Nikpa and Ms Kohistani let me ask you this

   who had mentality problem you or me the one who attempts to reveal the truth or the one like who escape from realities and truth? I really am ashmed to discuss with people like you who event not able to understand or neither may be not able to understand because of extreme mentality problems nor can tolerate the true stories.

   open your eyes and read all the comments above who accused an entire ethnic?

 24. جمال جان من فکر ميکنم در آن مکتب که شما رفته اند معلم تان هم نیاز به گرامر فارسی دارد.دوست عزیزم کوریا به زبانهائ فارسی و دری وجود ندارد.امیدوارم که در آینده قبل از اعتراض کردن فکری کوچک در مورد اصلاح کردن کدام چیزی بکنید

  • علی جان خوب است که این موضوع را میدانید فرد باید زمانی اعتراض کند که واقعاً از موضوع آگاه باشد.
   اولاً کوریا اسم یک کشور است که به همان تلفظ در لسان دری قبول شده است مانند دیگر کشور ها.

   دوم اینکه دراین شک نیست اکثریت معلمان مکاتب این سرزمین و حتی بسیاری از قلم بدستان نیاز به فراگیری دستور زبان/ گرامر دری دارند، ولی این نکته را به یاد داشته باشید که نوشتن اشتباه یک اسم اشتباه گرامری محسوب نمیشود بلکه اشتباه املائی ویا عدم دانستن دقیق از آن محسوب میشود.

   امیدوار هستم که اعتراض خود را در مورد خود هم در نظر بگیرید.

Comments are closed.