چگونه باید استقبال کرد


روح الله نیکپا تنها ورزشکاری که توانست از المپیک لندن با شهامت و شجاعت مدال برای کشورش کسب نماید

سرانجام کاروان شش عضوی ورزشکاران المپیک افغانستان پس ازمبارزات پی در پی ورزشهای دومیدانی زن ها و مرد و به تعقیب آن مسابقات دو روزه تکواندو ورزشکاران افغانستان بسیار خوب درخشیدند

در این میان تنها کس که توانست حریفانش را با یک باخت و دو برد شکست داده و نخستین و تنها ترین مدال را کسب کند روح الله جان نیکپا است این جوان که تمریناتش را در زمان قبل از ورد طالب ها رد کابل آغاز کرده است و بعلت ناامنی کشور راهی ایران شده و درآنجا در کمپ های پناهندگی افغانستانی ها مقیم آنجا جاگزین شدند نیکپا توانست بزودی عضویت یک تیم تکواندو افغانستانی را در ایران کسب نماید و به تمریناتش ادامه دهد . نیکپا بعد از سقوط رژیم تاریک طالب ها دوباره به کشورش عودت کرده درریاست المپیک افغانستان دوباره به تمریناتش ادادمه داد او برای نخستین بار در تاریخ تکواندو کشور مدال برنز را از کشور چین در سال 2008 کسب کرد. وی بعد از آن میادین زیادی را پیمود تا راهی المپیک امسال لندن شد در این درو از المپیک روح الله نیکپا جوان با همت توانست حریفانش را شکست داده و مدال برنز را برای بار ثانی از آن خویش سازد و پرچم افغانستان را در سرزمین کینه توزان تاریخ به اهتزاز در آورد.

قرار اطلاع این کارون ورزشی روز سه  شبنه قرار است دوباره به کشور با یک مدال برنز برگشت نمایند  لذا برا تشویق هر چی بهتر و بیشتر این جوانان و بخصوص نیکپای عزیز که برای کشورش افتخار آفریده است همه با هم در کنار هم به استقبال شان برویم.

گفتنی است که قبل از وردو این ورزشکاران باید تدابیر امنیتی کابل و درس را باید گرفت تا ورشکاران کشور در حال که از طرف مردم و هموطنانش بصورت پر شور و هیجان استقبال خواهند شد دشمنان وطن و  بغرنج های تاریک دل دست بکدام اعمال غیر اسلامی و انسانی نزنند. لذا از تمامی مقامات امنیتی و شهرواندان کابل خواهانیم در این قسمت خیلی خیلی محتاط باشند و با دیدن اشخاص و افراد مشکوک باید نیروهای امنیتی را در جریان بگزارندو تا باشد که مدال آور کشور با همراهانش مصوون و امن در خانه هایشان بروند

حضور پر رنگ تمامی مردم شریف و صلح دوست در این استقبال ورزشکاران بیانگر وحدت و یکپارچگی ما خواهد بود پس برای اتحاد و همبستگی ما تلاش تان را دریغ ننمائید.

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Sports, Topics