قطعنامه گردهمای اعتراض آمیز مردم ولایت دایکندی


تجمع مردم ولایت دایکندی جهت اتخاذ تصمیم و پلانگزاری برای یک راهپیمائی مسالمت آمیز بخاطر نا امن شدن هزارستان

بسمه تعالی
قطعنامه گردهمای اعتراض آمیز مردم ولایت دایکندی
در رابطه با گسترش نا امنی راهای ارتباطی هزارستان

امنیت نیاز فطری انسان، حق تردید ناپذیر بشر و از حقوق مسلم شهروندی در هر کشو، در تمام دورانهای دور و نزدیک بوده و هست. تامین و تحکیم امنیت، بستر ساز توسعه، عامل رشد فرهنگ و اقتطاد،، باعث حاکمیت قانون، تامین عدالت و آزادی در هر جامعه ای است.
ترور، کشتارهای زنجیره ای، حملات اننتحاری، سرقتهای مسلحانه، آدم ربای، به آتش کشاندن مکاتب،مورد هدف قرار دادن کودکان، زنان و عابران، ناامن کردن راهها، حملات کور به جان مسافران، ایجاد رعب و وحشت، باجخواهی، زوگیری، قانون شکنی، گسترش فساد اداری نمونه های بارز نا امنی در یک کشور است.
امروزه باقوت گرفتن تروریستهای بی رحم، نا امنی به شیوه های گوناگون روبه افزایش است. و مردم ما به رغم حضورهزاران سرباز خارجی قوت های بین المللی، صرف میلیونها دالر از کمک های بین المللی، همچنان از ناامنی و گسترش رعب و هراس افگنی به شدت رنج می برند. حملات انتحاری، نا امنی های اخیر در گوشه و کنار کشور، نا امن شدن راهای مناطق مرکزی، به خطر افتادن جان مسافران جزء دغدغه های جدی مردم ما قرار گرفته است.
امروزه راهای اصلی ولایت دایکندی و بامیان و قسمتی از ولایت غور که منتهی به ولایت هلمند، ارزگان، غزنی و میدان – وردک می شود، به شدت نا امن شده و دهها نفر طی دوماه آخر به فجیع ترین وضع توسط تروریستهای مسلح، به شهادت رسیده اند و تنها در چند روز گذشته چندین نفر از شهروندان مسافر در مسیر دره غوربند و میدان شهر و جلریزشهید شدند.
امروزه مردم ولایت دایکندی شاهد انتقال اجساد شهدا به وسیله نمایندگان شان در مجلس به این ولایت است که در حادسه سیاه 18 سنبله در غرب کابل و دره میدان به شهادت رسیده اند. مردم ولایت دایکندی با برگزاری گردهمایی اعتراض آمیز ضمن محکوم کردن انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت پیامبر گرامی اسلام در آمریکا، ابراز همدردی خویش را باخانواده شهدای حوادث اخیر در غرب کابل و میدان شهر و اعتراضات شدید خویش را نسبت به بی توجهی اداره حکومت مرکزی و محلی در باره تامین امنیت راههای ارتباطی مناطق مرکزی اعلام می دارند، و خواسته های اصلی و اساسی شان را با صدور مواد ذیل مطرح می کند :
1. ما خواهان شناسایی عاملین حادثه 18 سنبله غرب کابل و به مجازات رساندن آنها از سوی حکومت می باشیم.
2. ماخواهان پرداخت غرامت به خانواده شهدای حادثه 18 سنبله و تفقد و دلجویی از خانواده شهدای حادثه اخیر در دره میدان ودره غوربند می باشیم.
3. ما اعتراضات شدید خویش رانسبت به نا امنی راهای ارتباطی و لایت دایکندی بامیان اعلام داشته و خواهان برقراری امنیت کامل راهای ارتباطی هزاره جات به مرکز از سو ی حکومت می باشیم.
4. ماخواهان بر خورد قاطع و قانونی و قلع و قمع تروریسم در افغانستان می باشیم.
5. ما هرگونه مسامحه و مداهنه کاری با تروریستهای دهشت افگن را گناه و باعث عقب ماندگی و نابسامانی کشور می داینم.
6. ما هرگونه هراس افگنی و عملیات تروریستی را به شدت محکوم نموده و مراتب همدردی خویش را با خانواده شهدای حادثه اخیر در غرب کابل و میدان شهر و دره غوربند اعلام می داریم.
7. ما هرگونه توهین به مقدسات اسلامی را محکوم نموده و انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام را در آمریکا به شدت محوم می کنیم.
8. ما هرگونه هراس افگنی وعملیات ترورستی را به شدت محکوم نموده و مراتب همدردی خویش را با خانواده شهدای حادثه اخیر در غرب کابل و میدان شهر و دره غوربند اعلام می داریم.
ستاد مردمی و نهادهای جامعه مدنی
شهرنیلی جمعه 24 سنبله 1391

رونوشت به:

• دفتر ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان
• دفتر والی ولایت دایکندی
• دفاتر معاونین رییس جمهور
• مجلس ملی و مجلس سنای افغانستان
• دفتر ملل متحد دفتر ولایتی دایکندی
• دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی
• سفارت ایالات متحده در کابل
• سفارت خانه های کشورهای عضوی ناتو
• رسانه های ملی و بین المللی

Advertisements