اسلام من و تو


واقعا نمیدانم از کجای آغاز کنم چگونه آغاز کنم به اسلام گرایان امروزه که می بینم به این باور می رسم که دینی را که گروهی به نام علمای به نام اسلام می شناسد و در راس آن شخصی را به اسم محمد قلمداد می کنند و            حکایت های از آن به سمع مردم از آدرس منبر های مساجد و تکایا می رسانند همه و همه  برای فریب مردم است و می خواهند از این راه برای خود کسب رزق و روزی بکنند امروز هر کسی واز هر دینی ومذهبی که به این دین (اسلام) بنگرد  فکر می کند این دین نه یک دین نازل شده از طرف خداست که این دین فقط و فقط برای تولید تروریست و جنگجو ایجاد شده است تا با انتحارش جان های هزاران فرد را بگیرد و هر کودک نوزادش را با صدای شلیک تفنگ بدنیا خوش آمدید می گویند وبا فرهنگی آدم کشی و قتل خون تربیت شان می نمایند که در نهایت فردی به جامعه تقدیم می کنند که سراپا خون آشام و وحشی و درنده خو, بلی! نمیدانم از کدام اسلام آغاز کنم از اسلامی که من می شناسم که سراسر عدالت و برابریست, تماماً مایه افتخار  و سربلندیست ویا از اسلامی که تو به جهانیان معرفی می کنی که مایه شرمساری و کوچک نمائی مسلمان هاست؟

ازاسلامی که همه را به توحید و یکپارچگی دعوت می کند و یا از اسلامی که تو داری به آن عمل می کنی که همه روزه مسلمانها را به جان هم می اندازد و تفرقه خلق می کند؟ این چگونه اسلام است که در میان پیروانش اتحاد و یکپارچگی دید ه نمی شود ولی همه را مخاطب قرار میدهد و می گوید که ما همه مسلمانیم و با هم برادر ولی تیکه داران این دین مقدس چرا هر روز طرحهای را به راه می اندازند که هر روز میان مسلمان ها درز های گشاده تر از روز قبل ایجاد می کند؟

آخر کدام اسلام را بایددر مورد حرف زد اسلامی که زن و مرد را آزادی داده است ویا اسلامی که تو به آن برای مرد و زن قوانینی می سازی و مرد آزاد است هر کاری بکند ولی زن یا در کنج خانه و یا به گورستان؟ مگر اسلام کسب تعلیم را برای مرد و زن فرض ندانسته پس آن چگونه اسلامی که پیروانش مکاتب دخترانه را به آتش می کشند و بر صورت دختران دانش آموز اسید می پاشند؟

اسلام ! چگونه است منتظر جواب دوستان هستم؟

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics