من هم با شماهستم


حملات وحشیانه طالبان در ولایت فراه تمامی مردم افغانستان را بر گلم عزا کشاند که من هم به نوبه خود این عمل کرد این یاغیان قرن را تقبیح کرده و از تمامی مردم افغانستان خواهشم این است که دست بدست هم داده همانگونه که مقابل متجاوزین در طول تاریخ مبارزه کرده اند جلو این متجاوزین را نیز بگیرند و نگزارند که دیگر خون نا حق خواهر و برادر دیگر ما بی جا و بی دفاع بیریزد.

خداوند همه قربانیان دیروز را رحمت نماید و برای بازماندگانش صبر جمیل عنایت فرماید

فراه خانه مشترک همه ماست نه تنها باشندگان این ولایت همه امروز داغداریم.

 

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History