مدیون تویم


سال ها و قرن هاست مرا می رنجاند این تنگی زمان و زندگی اینجا من کسی را مقصیر نمی بینم مگر خودم دیگران از من برتری و بهتری ندارند ولی این من هستم که خودم را از کاروان عقب کشیده ام و مسیر حرکت کاروانم را درست مدیریت نکرده ام ویا شاید هم نتوانسته ام.

افغانستان سرزمینی کثیر الاقوامی است که در طول تاریخ هر قومی خواسته است تا بر قوی دیگری تسلط داشته باشد فرق نمی کند که این تسلط سیاسی باشید یا اقتصادی و اجتماعی و… هدف اینجا غضب کردن حق اقوام دیگر است توسط یک ویاچند قوم

همان طوری که از اسم این سرزمین ( افغانستان = آه و فغان و پسوند ستان هم که بیانگر جای و مکان چیزیست مانند گل گلستان, تاجک تاجکستان و …) سیاه بخت معلوم است که این سرزمین بدون دغدغه و سروصدا هیچ امکان دارد از همین رو است که این سرزمین از همان زمان که اسمش افغانستان شده است هیچ گاهی صلح و ارامی را امتحان نکرده است و همیشه یکی بر دیگری غالب آمده و کله منار ساخته اند ویا 62 % نفوس قومی را گردن بریده اند.

این کشور زمانی اسمش افغانستان شد که ناقلین دامنه کوه های سلیمان وارد این قطعه خاک شدند این مردم چون بادیه نشین و کوه نشین بودند هنوز فرهنگی شهری و آداب انسانی را فرانگرفته بودند هر جای که رسیدند درندگی سر دادند,خون آشامیدند, قتل کردند, غارت کردند غضب کردند و هر جنایتی که از دست شان آمد در مقابل ساکنین اصلی این سرزمین دریغ نکردند.

قبل از مهاجرین بادیه نشین سلیمان کوه افغانستان کنونی به نام خراسان یاد می شد و تحت سلط مغول های شمال دریا آمو که به سرکردگی چنگیز هان در این سرزمین هجوم آمده بودند اداده می شد و گاهی هم توسط حکام محلی و ملک الطوافی این کشور اداره می شد نه جنگی بود و نه سر و صدای و نه برادر کشی و نه کسی یوغ بیگانه حمل می کرد.

قبل از آن آریایائی های هند و اروپای این سرزمین را اداره می کردند

ولی با این همه تاریخ پر خم و پیچ اقوام این سرزمین باید مدیون کسانی باشد که برای آنها این قوت و نیرو و هیوت را بخشیده است.

زنده بودن امروزما شاید برای خود ما کم اهمی ویا بی اهمیت باشد ولی با دیدن این فلم می توانیم دریابیم که چی بهای سنگینی برای زنده بودن ما نسل های قبل از ما پرداخته اند و چی قدر جوانان ما جان های شیرین شان را نه تنها برای زنده نگهداشتن ما بلکه برای بدست آوردن حق و حقوق یک شهروند واقعی و ایجاد یک جامعه عاری از خشونت, قتل, کشتار و در عوض مملو از برادری,صمیمیت, برابری  نثار کرده اند

من شخصا مدیون آن نسل فدا کار هستم

Advertisements
Image

Hazara


Hazara

Hazara are the people who live in all over around the world but originally the are from Afghanistan.

the word of Hazara derived from ” Thousand” and regardig selection of this name are different ideas one says it is selected based on three side of a triangle of this people who fought against Ghangiz Khan Monghol, another Idea says there are thousand of water source in the area these people live in Aghanistan, another says there are thousands of tribe if these people such as Lachin, Zawoli,Kabul,Dai zaniat, Daikondi, Daimer dad, Daizangi and etc.

before 1880s these people had a better live and political power but when Abdul Rahman a refugee of India from Kohat which is now belong to Pakistan empowered by British empires, he invade on their home land and killed more that 62% of there population and keep the rest as slave in his palace.
after that these people a the worst life condition tell 1920s when Hazara elders, educateds, politicians put pressure on Amanullah to prevent taking Hazara as slave in their house and he informed every body not to do it any more, but still Hazaras had really bad circumstances tell 194os when people got educated and know about human rights and democracy.

it is still no the end of the point till 1970s when Hazara themselves start fighting for their right even our ( Hazaras) society was not able to give the rights for Hazara but keep asking and fighting eventually approach them on where they want to be.

but there are a long way in-front of us to goooooo!!!

By باچه آزره آزره Posted in History

تفاوت کوچی و طالب چیست؟


  • تفاوت بین کوچی و طالب چیست؟

    هر دو از یک قشر جامعه سرمنشه می گیرد هر دو دارای یک منشه مشترک مذهبی,فکری,تباری و زبانی دارد.
    هر دو در کشتار انسانهای احساس راحتی می کنند و هر دو در قتل انسان ها دست بالاتر از دیگر دارند, هر دو در افغانستان مورد نفرت اقوام غیر قوم خود شان قرار دارد, هر دو هزاره ها را بیشتر مورد آماج قرار میدهد تا اقوام دیگر, پس فرق این دو گروه بی هویت در چیست؟

هر دو سیمای وحشتناک و هراس افگنانه دارند و پشم آلود, چشمان سرخ که پیام آور خون خوار بودن شان است هر دو در بی نظافتی از یکدیگر پیشی دارند هر دو رکارد جهانی در غولدوری و یاغی گری دارند

هر دو از انسانیت و اسلامیت چیزی نمیدانند.

هر دو تابعین اصلی افغانستان نیستند

هر دو از همان آوان زندگی شان تا حال یوغ کش و غلام بوده اند و هستند.

پس فرق این دو گروه در چیست

آخرین چیز که هر دو به زبان پشتو حرف میزنند