من هم با شما اندوه گینم


کویته مزرعه غم و اندوه

کویته مزرعه غم و اندوه

با تاثر و تاسفم امروز هم صبح را با خبر ناگوار از شهر غمناک و مزرعه غم بلوچستان آغاز کردم, شنیدم خواهر و برادرم باز در انفجار یک تحجرگرای تکان خورده از خواب بلند شدند و گریان کنان دنبال آغوش گم شده مادر بودند خواستند صدای مهیب هیولای غولدوری دشمنان انسانیت را در آن آغوش مادر به سکوت بکشند, ولی کدام آغوش؟ آغوشی خود در دریایی از خون غواصی می کرد و داشت طمع نهنگ های وحشی و درنده انتحار گران می شد.

بلی آغوشی که سکوت و آرامش قلبی برایش میداد دیگر در آغوش سکوت بخش خاک خوابیده بود روحش شاد و یادش همیشه زنده قلب ها باد!

خواهر و برادر اندوه گین کویته من هم با شما غم شریکم

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics