من از شهر معتادم


 

 

دخانیات ممنوع !

یکی از هزاران اصول دین اسلام هم ممنوع قرار دادن دوخانیات و مسکرات است برای پیروانش ولی متاسفانه در این روز ها شهر سیگریتی ما آنچنان معتاد دوخانیات است که پا فراتر از سیگریت گذاشته حالا چلم می کشد آنچنان غلیظ و سنگین می کشد که تمام شهر را تاریک و تار ساخته است.

شهری که من زندگی می کنم تنها مشکل اش کمبود برق نبوده این شهر سخت معتاد دوخانیات است که در این روز ها همه از خاطرش دچار مشکل تنفسی هم شده است و همه روزه رو به افزایش است.

گفتم در غیابت برق منزل، کوچه ، پس کوچه منطقه ام تاریک است و روابط قطع ، گل ، سبزه رنگ زرد است حالا از این نافرجامی هوای شهر برای کی باید زنگ بزنم شهر دار شهر که مصروف ویران کردن شهر است سالهاست خانه ها در گوشه و کناره شهر به بهانه های متفاوت تحت نام ماستر پلان شهری منطقه را به بهانه سرک، جایی را هم به بهانه املاک دولتی و قسمتی را هم به بهانه ساختمانهای بی نقشه ویران می کند کسی هم به نام معمار شهر وجود نداردکه  مزاحم احوال سفیخش گردم.  

در این روز ها از هرمنطقه ای عبور کنی صدای سرفه کودکان و بزرگان پرده های گوش را می خراشد چی نوشتم وای کاش تنها پرده های گوش را بخراشد بل پرده های دل را نیز با خود آب می کند انسان حیران میماند که آخر کسی هم است تا در فکر صحت مردم باشد و محیط زیست را برای باشندگان شهر ما تمیز سازد؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌

امروز سمت شهرک دوازده امام رفتم  و شهرک مهدیه شهرم رفتم اول سیری خوش آیندی بود همین که سرک قلعه قاضی را به سمت شهرک مهدیه ترک گفتیم  خدا میداند چی حال داشتیم.

راستی گفتم شهر ما سیگریتی است از مقامات مسوول دولت اسلامی کشور می خواهم تا در زمینه  اقدام جدی نمایند گرنه این عمل شنیع در تمام کشور سراید خواهد کرد و همه باشندگانش را نیز به طاعون مبتلا خواهد کرد.

 

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History