مقبره مردمان بدخشان منظره عکس های یادگاری


این را دیدم و چشیدم و بیازمودم دوست
در این سرزمین نا خراب آباد مسائل از قبیل تعصب، زن ستیزی،ونژاد ستیزی در اولویت پالیسی های سیاسیون ما قرار دارد این را هیچ عقل نا سلیمی هم منکر شده نمیتواند.
ولی چیزی که هیچ گاهی کشف و اختراع و آزمایش نشده است مسائل بشر دوستی، همنوع یابی، انسان بودن و انسان گونه زیستن است.
ما می بینیم همه روزه به دهها انسان کشته می شود هیچ صدای از هیچ اورگان و حزب سیاسی بلند نمی شود مگر بر اساس عقده های سمتی، زبانی، نژادی و یا هم منافع شخصی رهبران البته رهبر نمیگویم مالکان سیم و زر بگویم بهتر است.
هر روز به دهها همنوعان ما کشته می شوند ولی وقتی صاحب زور و زری چنان شتابان و هیجان زده می رود فکر میکنی ویران شده را به بهشت روی زمین مبدل می سازد ولی همین که پای نامقدس اش بر زمین مقدس آن ولایت و ولسداری میرسد حرف از قومگرایی، زر دوزی، نژاد پرستی، زبان ستیزی و…. غیر به سمع مردم و رسانه ها می رسد.
این سرزمین محل خوبیست انسانهای خوبی را هم به آغوش مادرانه اش دارد و پرورانده است ولی افسوس که جای پای برای کار بر آنها نیست ناچار میدان را برای گرگانی رها میکنند که بر قالین سرخ بر سر قبر ۲۵۰۰ نفر که در اثر لغزیش زمین زیر خاک خوابیده اند عکس های یادگاری بیگیرند.
در آرزوی روزی که دیگر گرگ، گرگ بچه و نسل گرگ نباشد.
همه انسان باشیم و انسان دوست !
باز هم تسلیت عمیقم را بر مردم شریف افغانستان و بخصوص باشندگان و بازماندگان بدخشان عرض نموده برای همه صبر جمیل از درگاه حق تمنا دارم.
بدخشان به اندازه عظمت غرور مردم سر بلندت اندوه گینم
1907647_761236520561638_5715830177249810981_n

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History