غني شعار هايت فراموشم نشده !!!


  اشرف غني در كمباين هاي انتخاباتي اش شعارش اين بود كه من معضله كوجي ها و روستا نشينان بهسود را حل مي كنم.

اين كفته تنها در محدوده اي انتخابات و بالاخره تا رسيدن به كرسي قدرت تكيه كلامش بود همين كه اريكه قدرت را تثاحب شد نه تنها اين معضله را فراموش كرد كه نمكدان نمك هزاره ها را نيز شكست.

رهبران هزاره را به تمسخر كرفته و ناديده كرفت و دنبال مقتدر سازي قبيله خودش شد.

در سمت ديكر هم كه هزاره ها از داكتر عبدالله سخنكوي اسبق شوراي نظار هم بيمان شدن ديده مي شود كه متاسفانه رهبران و بزركان در معاملات سياسي خيلي كودكانه رفتار مي كنند و با حرفهاي جرب و جغيت خيلي زود فريب مي خورند.

امروز جشم همه بر نسل جوان اين قوم است اميد اين نسل بتوانم حلال اين همه نداشته ها كمبودي ها كردند.

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History