استقلال


!استقلال
کلمه زیبا، شیرین و دلنشین است ولی فقدانش وجدان های بیدار را بشدد می آزارد امروز در افغانستان چقدر وجدانها آزار دیده است خدا میداند و چقدر بی خیال از کنارش رد شدند هم والله اعلم.
بلی! این کلمه جان نشین است قوت و نیرو می بخشد، کسالت می کاهت. استقلال مقدس است و نجابت و جایگاه منطقوی و جهانی عرضه می کند از بدی ها بد بینی های منطقه یون و جهانیون کسر می کند و به افتخارات و داشته ها می افزاید.
آری امروز ما بخاطر این علت هاست که خیلی مورد توجه جهان و جهانیان قرار داریم آنهم نه نحو مثبتش بلکه همیشه فقدان بعد های مثبت را بر ما دیده اند همیشه توهین شده ایم تحقیر.
در پاکستان به اسم مهاجر و کابلی صدا می شدیم و ایران به اسم های متفاوت تحقیری چون افغان کثافت و … .
امریکا بر ما باورمند نبود و روس با ما خصومت می کرد.
ترکیه پی تاسیس خلافت عثمانیه بود سعودی دنبال خلقت واقعا چون کربلا که بلاخره در مزار دشتی لیلی را به مثابه دشت کربلا دید و لشکر یزیدی را با اسم طالب اورکشکش کرد.

بلی برادر! فقدان این مقوله حتی آزادی فکری را از ما به یغما برده بودآزادی اعتقادی و هویتی را از ما گرفته بود با آنکه میدانستیم حق کجاست و چیست ولی هنوز انکار میکردیم. با آنکه میدانستیم کی هستیم و از کجا هستیم حق بیان را از ما گرفته بودند.

ولی امروز هم که همهمه استقلال همه جا را فرا گرفته است هنوز هم فقدان واقعی استقلال که معنا تمام .معنی کلمه را برساند وجدان های بیدار را آزار میدهد

استقلال جوانه امید بخش بلوغیت رشید و ثمر بسا بی اندازه مفید دارد که ما محرومیم.

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History