محقق زنکه باز


شناختی که از محقق و سایر رهبران هزاره داشتنم قبل از جوغول کاری های محقق طی یک سخنرانی در ارگ زیر تسلیت نامه اش که در صفحه فسبوکش نشر کرده بود نوشتم که تسلیت نامه را به خانواده های خودش برگردانید.
زیرا میدانستم که محقق مردی نیست که بتواند از آدرس مردمش در روز های سخت و دشوار سخن بگوید او ماده رندی است که تنها زمانی از این آدرس حرف می تواند بزند که هدفی در کله داشته باشد و یا رای مردم را نیاز داشته باشد.
محقق در سخنرانی اش در حضور نماینده ها کابینه میگوید هر روز هموطنان ما در ننگرها و….. کشته می شوند ما باید نگران آنها هم باشیم.
ولی وجدانش را باخته است که این کشته های تا آن کشته های زمین تا آسمان متفاویت است.
این چنین کشته در هیچ قانونی مجاز نیست که مردم بی دفاع و بی سلاح را از از موتر حاملش پیاده کن و چندین روز در حضور یک دولت نگهدار و بعدا گردن ببر. این کشته نه به کشته های ننگرهار میماند و نه به کشته های هلمند و قندهار و قندوز
این کشته شبه کشتن غور است که نوعروسی آغازین روز زندگی اش را زیر خاک سپری می کند این کشته شبه کشته های مردمم در پاکستان است هی وجدان باخته تا بکی از نیرو این مردم میخواهی به قدرت برسی.
محقق بالاخره نشان داد که بهسود و چهارکنت چقدر با اهمیت تر است نسبت به غزنی و جاغوری برایش این وجدان باخته تاریخ و این نمک حرام از یاد برده است که این مردم غزنی بود که تا آخرین لحظات پای صندوق های رای ایستادند و انگشت هایشان را از دست دادند که جناب ولگرد زنکه باز به قدرت برسد.
من هدفم تقسیم هزاره های به بهسود و غزنی ویا مناطق دیگر نیست اینجا منطق یک رهبر مردم را به تجزیه و تحلیل نشسته ام.
او میگوید که کسانی مثل ناجی و یا شکسته های خورده های انتخابات و بخصوص مردم جاغوری را هدف قرار میدهد که این اعتراض نه بلکه ولگردی را راه انداخته اند. ندیده است که ممکن یک درصد از مردم اعتراض کننده از جاغور نبود و اکثریت قاطع از نطاق دیگر کشور و فراقومی بود.
حمل تابوت وجدان توسط برادران سیکهه خود نشانه خوبی برای اشتراک همه اقوام در کشور است.
امید وارم مردم هزاره بعد از این اعتراض فهمیده باشند که نه محقق و نه کسانی دیگری که ایشان رهبر خطابش می کنند درمان گر درد ملیت است بلکه ما باید دنبال فرد جدید از میان تحصیل کرده های دانشگاهی باشیم که بتواند حرف مردم را به هر نحوی و در هر حالتی بگوش دولت مردان و جهانیان برساند.
ترسی از حضور نماینده های قبیله و غیر قبیله نداشته باشند.
اگر مصالحت قومی و ملی در قتل عام مردم ما حفظ می شود میگویم امروز این مصالحه باید از بین برود و کشور به خاک و خون یکسان گردد.
باچه آزره آزره
14/11/2015
Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History