چگونه باید استقبال کرد


روح الله نیکپا تنها ورزشکاری که توانست از المپیک لندن با شهامت و شجاعت مدال برای کشورش کسب نماید

سرانجام کاروان شش عضوی ورزشکاران المپیک افغانستان پس ازمبارزات پی در پی ورزشهای دومیدانی زن ها و مرد و به تعقیب آن مسابقات دو روزه تکواندو ورزشکاران افغانستان بسیار خوب درخشیدند

در این میان تنها کس که توانست حریفانش را با یک باخت و دو برد شکست داده و نخستین و تنها ترین مدال را کسب کند روح الله جان نیکپا است این جوان که تمریناتش را در زمان قبل از ورد طالب ها رد کابل آغاز کرده است و بعلت ناامنی کشور راهی ایران شده و درآنجا در کمپ های پناهندگی افغانستانی ها مقیم آنجا جاگزین شدند نیکپا توانست بزودی عضویت یک تیم تکواندو افغانستانی را در ایران کسب نماید و به تمریناتش ادامه دهد . نیکپا بعد از سقوط رژیم تاریک طالب ها دوباره به کشورش عودت کرده درریاست المپیک افغانستان دوباره به تمریناتش ادادمه داد او برای نخستین بار در تاریخ تکواندو کشور مدال برنز را از کشور چین در سال 2008 کسب کرد. وی بعد از آن میادین زیادی را پیمود تا راهی المپیک امسال لندن شد در این درو از المپیک روح الله نیکپا جوان با همت توانست حریفانش را شکست داده و مدال برنز را برای بار ثانی از آن خویش سازد و پرچم افغانستان را در سرزمین کینه توزان تاریخ به اهتزاز در آورد.

قرار اطلاع این کارون ورزشی روز سه  شبنه قرار است دوباره به کشور با یک مدال برنز برگشت نمایند  لذا برا تشویق هر چی بهتر و بیشتر این جوانان و بخصوص نیکپای عزیز که برای کشورش افتخار آفریده است همه با هم در کنار هم به استقبال شان برویم.

گفتنی است که قبل از وردو این ورزشکاران باید تدابیر امنیتی کابل و درس را باید گرفت تا ورشکاران کشور در حال که از طرف مردم و هموطنانش بصورت پر شور و هیجان استقبال خواهند شد دشمنان وطن و  بغرنج های تاریک دل دست بکدام اعمال غیر اسلامی و انسانی نزنند. لذا از تمامی مقامات امنیتی و شهرواندان کابل خواهانیم در این قسمت خیلی خیلی محتاط باشند و با دیدن اشخاص و افراد مشکوک باید نیروهای امنیتی را در جریان بگزارندو تا باشد که مدال آور کشور با همراهانش مصوون و امن در خانه هایشان بروند

حضور پر رنگ تمامی مردم شریف و صلح دوست در این استقبال ورزشکاران بیانگر وحدت و یکپارچگی ما خواهد بود پس برای اتحاد و همبستگی ما تلاش تان را دریغ ننمائید.

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Sports, Topics

بهاوی برای باخت شما آنقدر متاثیرم که برای برد نیکپا مسروریم


ورزشکاران افغانستان در المپیک لندن 2012 همرا با مربی کره ای شان در جمع دوستان دیگر کره ای

 عزیزان با عرض تاسف و تاثر برای مغلوب شدن نثار احمد بهاوی درمقابل حریف ارجنتینی اش کریسمیچ  در وزن 80 کیلو گرامی و با سرور و مسرت برای پیروزی روح الله جان نیکپا نخستین و تنها ترین مدال آور کشور عزیز ما افغانستان از المپیک2008 چین و2012 لندن ,گرچند حضور این دو جوان کشور ما در میادین چون المپک و غیره مایه افتخار است ولی کاش همه هموطنان ما مانند ما بی اندیشند, شما شاهد عمل کرد های نژادگرایان در نخستین روز افتیتاحیه مراسم المپیک بودید همانجا در یافتم که این کاروان ورزشی با چی اندیشه و تفکر عازم لندن شده اند از همان آغاز هویدا بود که نژاد گرایان در این جا می خواهند تکتازی های تاریخی شان که عاری از حماقت و رذالت نیست ادامه دهند ولی ما مانند نژادگرایان عمل نکردیم خواستیم برعکس دیگران توازن ملی و کشوری را در نظر بگیریم خواستیم اخلاق انسانی را زیر پا نگزاریم از هر دو ورشکار ما بصورت یکسان استقبال کردیم در هر دو روز مسابقه یکی را بیشتر وپر شور تر از قبلی اش استقبال کردیم تا کسی جرآت نکند که بر ما انگشت انتقاد بگزارد و بگویند که ما نژاد پرستیم . نخیر ما اخلاق انسانی و شرافت وجدانی را نفروخته ایم ما ارزش های ملی و کشوری را درست تر و دقیق تر از دیگران دانسته ایم از این روست که ما خود خواهی و قومگرایی را یک اندیشه فاشیستی میدانیم  ما کسانیکه ضد اندیشه فاشیستی فعالیت بشری و انسانی دارند از چهره های که به نمایندگی کشور ما حضور پیدا می کنند بصورت صادقانه و بدور از تعبیض های قومی و منطقوی استقبال نمودیم

روح الله نیکپا نخستین و تنها ترین مدال آور المپیک سالهای 2008 و 2012 میلادی چین و لندن برای افغانستان

بلی چیزی که ما در اینجا برای خود حق ندادیم زیر پا کردن حقوق یک قهرمان ملی کشور است برعکس دیگران بکلی برعکس نژاد پرستان وارد  عمل شدیم . ولی می بینیم که واقعا این کاروان ورزشی نه بلکه قافله نژاد گرایی بوده که از ریاست المپیک کابل عازم لندن شده است مسرورم از اینکه این کاروان همانند فاشیستان و تکتازان ادوار تاریخ رو سیاه به کشور می آیند ما هزاره ها یک شعر داریم می گوئیم که

کار هر بز نیست خرمند کوبیدن
گاو نر می خواهد و مرد کهن

بهاوی را من زمانی که مسابقه اولش را دیدم حتی مطمئین نبودم که بتواند موفق شود چون اول با امتیاز یک بر صفر پیشرفته بود ولی بعدا حریف اش با امتیاز سه بر دو پیشی گرفت که باعث شد ناز و کرشمه های بهاوی آغاز شود یک بار از مشکلات مفاصل بخاطر عیاشی های فراوان افغانستانش و بار دیگر از قسمت های دیگر وجودش شکایت می کرد.

بهاوی با واسطه که حق ده ها ورزشکار با استعداد تر از خودش را غضب کرده از درد مفاصل نسبت عیاشی های رزو افروزنش رنج می برد

من قبل از اینکه مسابقه دومش شروع شود روی صفحه فسبوکم همانند گذشته از دوستانم خواستم تا برای پیروزی بهاوی دست به دعا شوند و دلایلش را نیز زیر نویس کردم از یک سو بخاطر که این چهره واسطه دار و غاصب حق ده ها وزشکاربی واسطه و فرزندان غریب کار ریسمان به پشت, بین پوچوق, به گفته هم تباران بهاوی که جوالی و شور نخود فروش و بااستعداد دیگر که می توانستند به مراتب از بهاوی کرده خوب تر بدرخشند حتی از نیکپا کرده ولی این برادر با واسطه ما به گفته تاریخ نویسان که نسل از موتر شوی ها و سقاو ها حتی این قدر بی همت و سست کمر بود که نتوانست مقابل حریف امتیازش را به مناصفه امتیاز حریف برساند. از اینجا بصراحت بر می آید که عالی جنابان المپیک افغانستان چی قدر غرق در کج اندیشی ها هستند از آدرس یک قوم چی قدر برای این ملک مانع بزرگ در راه بلند کردن نام کشور به نیکی ها و ثابت کردن برای جهان که ما تروریست نیستیم بلکه ما چنین  از همت بالا برخورداریم که به کفته بی بی سی از زمین های  ناهموار تا کسب مدال های المپیک مبارزه می کنیم هستند.

خوب به هر حال ما همانقدر برای باخت بهاوی متاثیریم که به همان اندازه ای که برای پیروزی روح الله “نیکپا” مسروریم ولی یک آرزو دارم او اینکه خدا کند که این دومین بار پرچم زدن افغانستان به زمین توسط بهاوی ها درس خوبی شده باشد برای کسانی که در انتخاب ورزشکاران برای رفتن در میادین بین المللی و بین الکشوری روابط را بر ضوابط ترجیح ندهند.

بهاوی من برایت خیلی متاثیرم همانقدر که برای پیروزی نیکپا مسرورم

در اخیر چیزی که باید و حتمی بعد از برگشت ورزشکاران افغانستان باید در نظر گرفته شود نظر سنجی های مربی کره ای این دو ورزشکار افغانستان در المپیک آقای مربی قلبا تشکری کنم که واقعا در حالی که عالی جنابان راسا و اعضای فاشیست کاروان ورزشی افغانستان شاید غرق و نشه بوده باشند این ابر مرد شاگردانش را همراهی می کرد روح الله را بعد از پیروزی به آغوش فشرد و بهاوی را بخاطر مصدوم بودنش کمک کرده همراهی کرد

از شما عمیقا سپاس گزارم بخاطر تمرین دادن بصورت عالی ورزشکار قهرمان ما نیکپا
Deeply I am thanks full from you Mr Min SIn Hak for training pretty well our Champion Nikpa

اظهار احساس و خرسندی استاد برای پیروزی شاگردش روح الله نیکپا نخستین و تنهاترین مدال آور تاریخ افغانستان در المپیک

ویدیوی تبعیض و قومگرایی در نخستین رزو های رسیدن کاروان ورزشی در لندن توسط نژاد پرستان و فاشیستان خود خواه


زندگینامه روح الله نیکپا Ruhullah Nikpa Biography


روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک برای افغانستان

روح الله نیکپا متولد 15 ژوئن، 1987)،که از تبار هزاره  افغانستان است تکواندو کار جوانی است که برای نخستین بار مدال المپیک را برای افغانستان با به زانو در آورد حریف هسپانیوی اش کسب کرده بود و  برای بار دیگر در المپیک لندن امسال راهی آن بازی ها شد

نیکپا فرصت های شغلی آموزشی خود را در کابل افغانستان در سن 10 سالگی آغاز کرده است. در طی درگیری خونین بر ​​شهر پایتخت، خانواده نیکپا کابل را ترک کرده و راهی ایران شدند و در آنجا در یکی از اردوگاه های پناهندگان افغان مستقر گردیدند. او (نیکپاه ) به زودی عضو یک از تیم های تکواندوی پناهندگان افغان شد. او در سال 2004 به کابل بازگشت و آموزش خود را در فدراسیون  المپیک مرکزی آغاز کرد و تا رسیدن به میادین  جهانی ادامه داد. در سال 2006 بازی های آسیایی در دوحه، قطرنیکپا در بخش رقابت های مگس وزن توسط حریف تایلندی خویش مغلوب گردید با آنهم نیکپا در رقابت های تابستانی به وزن رده 58 کیلوئی سال 2008 نیز به رقابت پرداخت که در این رقابت رقیب هسپانیوی خود (خوان آنتونیو راموس) رابه زانو در آورده و نخستین مدال را برای افغانستان کسب کرد

حامد کرزی ریس جمهور افغانستان ضمن اظهارتبریک برای نیکپا یک باب خانه را در قسمت کارته چهار کابل هدیه کرد
روح الله نیکپابعد از ورد به کشورش در یک مصاحبه ای آرمانش را چنین بیان داشت: آرزو می کنم این یک پیام صلح آروی باشد برای کشورم بعد از 30 سال جنگ او به اسم نخستین مدال اور المپیک برای افغانستان شهرت بسزای یافت که امروز   سرزبانهاست و برای موفقیت اینبارش نیز دست به دعا می نشینیم تا باشد باز هم پرچم کشورش را در سرزمین انگلیستان به اهتزازدر آورد

Rohullah Nikpai (born June 15, 1987) is an Afghan (ethnic Hazara) Taekwondo practitioner.
Career Nikpai started his training in Kabul, Afghanistan, at the age of 10. During the bloody conflict over the capital city, his family left the city and settled in one of Iran’s many Afghan refugee camps. He soon became a member of the Afghan refugee Taekwondo team. He returned to Kabul in 2004 and continued his training at the government provided Olympic training facility. At the 2006 Asian Games in Doha, Qatar Nikpai competed in the flyweight division where he was defeated by eventual silver medalist Nattapong Tewawetchapong of Thailand in round 16. Nikpai competed in the 58 kg category at the 2008 Summer Olympics, defeating two-time world champion Juan Antonio Ramos of Spain to win the bronze medal, making him Afghanistan’s first Olympic medalist in any event. Afghanistan president Hamid Karzai immediately called to congratulate Nikpai. He also awarded him a house at the government’s expense. “I hope this will send a message of peace to my country after 30 years of war,” Nikpai said. Biography Nikpai got engaged in Agust/2009, that is the same month as he becomes the National Hero of Afghanistan by winning the country’s first Olympic medal

ever the year before.