آفتاب و باد


داستان رفاقت باد و آفتاب در آموزنده برای هم

داستان رفاقت باد و آفتاب در آموزنده برای هم

 

روزی باد و آفتاب با دیدن پیر مردی که بالا پوش در تن دارد شرط می بندند باد می گوید من بسیار زود تر از تو می توانم این بالاپوش پیر مرد را از جانش بیرون آورم و آفتاب می گوید نخیر من زود تر از تو بیرون می کنم

آفتاب آهسته و آرام خودش را پشت ابر پنهان می کند, و باد به وزیدن شروع می کند آنقدر سریع و پر خشم می زود که نزدیک است طوفان خشین واقع گردد ولی پیر مرد هر قدر که باد تند و تیز می شود بالاپوش اش را محکم تر دکمه می کند در نهایت باد مایوس شده متوقف می شود.

آفتاب با چهره دوستانه و لب خندان از پشت ابر ها بیرون آمد و به پیر مرد تابیدن گرفت پیر مرد هم بالاپوشی که در تن داشت بیرون کرد آفتاب رو به باد کرد و گفت دوست هیچ کاری با خشونت و تندروی ممکن نیست

  پس معلوم می شود که خشونت راه حل نیست چی بهتر که همه با هم دوست باشیم و خود را برادر و برابر بدانیم مطمئین هستم که در این شیوه باخت را حریف حاصل خواهد کرد و ما برنده خواهد بود

بگذار به یک جمله حرفم را کوتاه نمایم “همه می توانند آفتاب باشند

Advertisements

انسان نو


رازی ” محیبی ” فلمساز هزارهن

م

 نویسنده : رازی محیبی

قلم را که بدست می گیرم سرشار از شک و تردید و نگرانی و اضطراب می شوم برای پیدا کردن اولین واژه برای بیان کردن خودم ..

و این حس از ابتدای بودنم در من جاریست.

حس انسان بی نامی که در سرزمین من متولد شده است . سرزمینی که هیچ وقت با حد و مرز مشخص تعریف نشده است و انسانهایی که در آن زندگی می کنند تا هنوز به توافقی برای یافتن واژه ای که هویت شان را تعریف کند نرسیده اند و من بین واژه های بی هویت مرددم. واژه هایی که هیچ توافق جمعی بر آنها نیست ، واژ ه های مبهم مثل خود من .

نمی دانم چه بنویسم .. افغان ، افغانستانی ، هزاره یا هزاره افغانستانی ویا..

هیچ یک از این واژه ها به یک توافق جمعی نرسیده اند که بتوانند مرا بیان کنند ، درحالی که من انسانی هستم که می خواهم بیان شوم و این انسانی که می خواهد بیان شود انسان نو این سرزمین است .

بعد از جنگ جهانی اول ،وقتی پارادایم کشور نهادینه شد ، سرزمینی که من در آن متولد شده ام به شکل کشوری رسمیت یافت که تاریخ رسمی اش مورد توافق جمعی نیست و تاریخ غیر رسمی اش ، شفاهی و نا مکتوب است و مرزهای جغرافیایی اش  هم  تا هنوز مبهم اند . در این” کشور ” دو گونه انسان زیسته اند و انسان جدیدی در حال تولد است : 

– انسان مبهم

انسان محصور در حکایت های شفاهی در ابعاد محدود جغرافیایی . انسان مبهم ،  انسانی  روایت نشده است که در بستر یک سری اتفاقات و رویدادها ی بی نام زیسته اند . انسانی که نه خود نام داشته است و نه با همنوع خود به توافقی برای نامیدن غیر خود شده است .

– انسان جنگجو مدرن 

تاریخ 40 سال معاصر افغانستان در جنگ گذشته است و در این مدت کوتاه این کشور،  چهار تحول بزرگ را که مبتنی بر اندیشه

انقلابی ،  برای ایجاد سیستم های حکومتی جدید و ازمیان بردن سیستمهای قبلی حکومتی بوده است  را پشت سرگذاشته  است که همگی تنها در از میان بردن سیستم های پیشین با هم توافق دارند این چهار تحول را می توانم اینگونه نام ببرم :

نظام شاهی به نظام ریاست جمهوری

مجاهدین

طالبان

دموکراسی کرزی

 تحولاتی  که برای هیچ کدام فرصتی برای تعریف و روایت شدن وجود نداشته است و سریع تر از معا دلات عقلی و علمی اتفاق افتاده اند

  و این عدم تعریف و مجهول بودن رخدادها و به سرعت اتفاق افتادن ، یکی از بارزترین خصوصیت فرهنگ جنگ است که در آن همه رخدادها  اضطراری و فوری اند و از همین رو به ساختاری عمودی نیاز دارد که  در راس آن یک نفر ” فرمانده ، رهبر ، قومندان ..” قرار می گیرد بقیه به نسبت فاصله ای که با راس دارند ، فرمانبر و فر مانده می شوند . 

-انسان نو

انسان تازه متولد ، انسانیست که نمی خواهد مبهم باشد ، جنگجو با شد و نه حتی اندیشمند مدرن باشد.

انسانی که با تمامی انرژی که در خود دارد ، برای شدن فراتر از تجربه های انسانهای قبلی می اندیشید و امتداد مستقیم آنها نیست ، بین بودن و شدن او و دیگر بودن و شدن ها یک گسست شناختی هست و در پی آن است که قابلیت دیگری از انسان بودن را به فرم برساند . 

ارسال کننده عارف محیبی

Happy EID Saed Feetr


Happy Eid Feetr for all Muslims around the world

Shia

Shia (Photo credit: Wikipedia)

One month in entire year is the best chance for Muslims to do pray and ask almighty God to forgive their sin and guilt can say it is a better chance of self purification.it is not only the chance for pray and asking God for forgiveness, there are so many sanctity in this month.First that the first verse  of Muslims’ Holly book is descent in this month second that First Imam of Shia Muslims ( Hazrat Ali ) and the fourth Kalif of all Muslims in the world were martyred by Ibne Muljim.

But what is really important in this month is a good chance for those who really are in diet to lose fatness in order to have a better health.

It is only 30 days which start from half hour a head of morning call of praying till after praying call of night in Shia  Muslim religion. and it is a little bite different in Sunni religion they also start the same time but break when Mullah says ALLAH O AKBER ( God is great ) the first letter of praying calls.

In this month Shia Muslims doing all kind of worship like praying (Namaz), reading Holly Quran, doing recommended praying (Mustahab) doing called recourse ( Tawsol ) and ets.

But in Sunni religion they doing different like most of the worships are the same only praying ( Nazam) they do sokka (Tarawah ) which is 20 bows and they don’t do called recourse at the nineteenth night of Ramazad it is Lailatul Qader ( it is the night when first Imam of Shais’ Muslims were martyred by Ibne Muljim) and also the night which the first verse of holy Quran descent and Muslims sites all night a wake and doing pray for three night 19,21.23 nights of Ramazan

We Shia Muslims believe that in nineteenth night of Ramazan our first Imam is wounded on 21st getting worst and on 23th been martyred.

I said it is three days of fasting at the end we have three days holidays which call “EID”
Eid are the days which we celebrate the conquests of our ego that we done in last three das.

Which we are going to celebrate in Sunday 19,Aug,2012

HAPPY EID Saed FEETR my dear visitors

Map of predominantly Sunni or Shi'a regions in...

Map of predominantly Sunni or Shi’a regions in the world (Photo credit: Wikipedia)

دیموکراسی جوان و درک آن در افغانستان


باحفظ حرمت دختر خانم های که از این طبقه مجزا هستند و واقعا من به آن خواهران و مادران افغانستان ارج می گزارم

این مطلب متوجه کسانی است که غرب زده شده اند و میخواهند با همان شیوه غرب زدگی شان جامعه افغانستان را نیز به فحشا بکشانند در افغانستان از دیموکراسی و حقوق زن به چی حد درک درست شده است نمی خواهم زن ستیز باشم و برای حقوق زن ها و دیموکراسی واقعی هم خیلی هم احترام دارم و همیشه هم برای زن ها حق قائل شده ام و می شوم ولی زن ها چی قدر توانسته اند از این دیموکراسی به نفع خود شان استفاده نمایند؟ دیموکراسی  حق از دیدزن های افغانستان که در کشور های خارج زندگی می کنند چی معنی دارد؟ دقیقا شما بخش اول این فلم یعنی قبل از این که با خانم های زندانی مصاحبه اجرا می کنند تماشا بکنید همین است حق زن؟ هر مردی که ببیند همین فکر را می کند که من کرده ام که زن های افغانستان از دیموکراسی و حقوق زن درک درست نداشته اند و نتوانسته اند از این فرصت یازده ساله به نفع شان استفاده نمایند و درک شان از دیموکراسی وحقوق زن نظر به همین سند ویدیوئی از خانم که امکان دارد از کشور های غربی آمده است قرار ذیل باشد:

1- برهنه گشتن و نشستن

2- اجرا اعمال ضد اخلاقی و انسانی

3- بدون آگاهی فامیل باید منزل را ترک کنند و بروند و کسی هم حق پرسش را نداشته باشد

4- از راه غیر مشرع مانند غربی ها فرزن بدنیا آوردند

5- فرار از خانه و منزل بدون آگاهی شوهر و والدین

ولی این خانم های غرب زده این قدر فکر نمی کنند که زمانیکه برای بار نخست وارد کشور های غربی شدند چی حال داشتند و چی قدر رنج می بردید و چی قدر از طرز رفتار و گشتار خانم های غرب خجالت می کشیدند. آیا حاضر هستید که دخترها , مادر ها و خانم های شما با بر قراری روابط نا مشروع فرزندان ناخلف بدنیا آورد؟ در اینجا باز هم تکرار می نویسم که در این مطلب نمی خواهم همه زن های افغانستان  را شریک بدانم بخاطر یک بی حیا و از خود بیگانه چرا من خواهران و مادرانی را می شناسم که خیلی هم از نگاه عقیدتی به سطح بالائی زندگی می کنند باور کنید هنوز هم حاضرم بر دامن آنها سجده بکنم و دست و پا های شان را ببوسم نه بخاطر اینکه از لحاظ فکری به سبک قبیلوی زندگی می کنند بلکه خیلی هم فامیل های روشن و تحصیل کرده هستند ولی هنوز هم همان مسائل اسلامی و دینی شان را احترام می گزارند و مراعات می کنند ,  من چندی قبل بافامیلی از هرات در شهر دهلی که واقعا یک فامیل محترمی بود شاید این نوشته ام را روزی بخوانند فامیلی بود که مرد خانه شان تکلیف قلبی داشت نزد داکتر خلیل کشمیری در مرکز تداوی ولی که از مسلمان های کشمیر است نخست ایندوسکوپی کرده بود و بعدا اینجو پلاستیک سرخوردم  با دو دخترش که از لحاظ حجاب اسلامی کاملا معیار و اسلامی را داشتند و مادر این دختر خانم ها که منحیث مادرم باشد شخص تحصیل کرده ای بود به گفته خود ایشان که معلم اند دریکی از مکاتب شهر من هم احساس هموطنی در قلبم اندکی وجود دارد بخاطر اینکه مشکلی زبانی نداشته باشند همرایشان همکاری کردم  ولی بدون شک که فامیل محترم و مسلمان واقعی بودند.من فامیل های را می شناسم که شاید دهها در خارج ا زکشور زندگی کرده اند ولی هنوز هم از لحاظ عقیدتی و مذهبیهمانند اند که بودند  , من نمی گویم خواهران و مادران ما آزاد نباشند باشند ولی نه به شیوه ای که این دختر خانم بی حیا و غرب زده است و خودش را بکلی فراموش کرده است می خواهد غربی ها عمل بکند و زن های پاکدامن افغانستان را به فحاشی مانند خودش دعوت بکند جامعه دینی ناب را با اندیشه های غربگرایانه شان دیگر گون سازند

من از مقامات ذیصلاح کشور می خواهم که هر چی زود تر جلو چنین اشخاص را بگیرند و عاملان را هم به چنگال قانون بسپارند  اگر حق می خواهند و می خواهند حقوق زن ها را برآورده بسازند این راه نیست که آنها انتخاب کرده اندبلکه می توانند از راه درست ترآن که همانا مرجع قانون است بدست آورند در آرزوی رزوی که این دیموکراسی جوان در افغانستان به مرور زمان جایگاه واقعی اش را رد جامعه سنتی افغانستان دریابد و خواهران و مادران ما هم از آن درک واقعی را حاصل بکنند

و من الله التوفیق

Qamber Ali Mazlomyar قمبر علی مظلومیار


قمبر علی مظومیار مرد سنگر دار هزاره

 

شهید قنبرعلی مظلوم یار در سال 1964 در ولایت وردک-میدان ولسوالی جلریز قریه سرچشمه پشت مزار چشم به دنیا گشود. این شهید دلاور از سن 12 سالگی به سنگر رفته و در راه خدا و قزآن و کشورش از هیچگونه تلاش های خستگی ناپذیر دریغ نورزیده بود و همیشه دوش به دوش با رفقا و سنگردارانش جهاد نمودند. این مجاهد پاک همیشه با نیت خالص و بدون هیچگونه چشمداشت دنیوی و مادی فقط در راه رضای پروردگار و آسایش مردمش جهاد کرد و با قامتی افراشته در برابر ظلم و استبداد ایستادگی نمود. این شهید مظلوم به خاطر کشور و مردمش از تمام داشته های خود دست کشیده و آنها را در راه خدمت به هدفش قربانی کرد و چون رهبر دلیرش شهید مزاری عقیده داشت که خونش باید برای مردمش و در بین مردمش بریزد تا اینکه بلاخره در 1999 در ولایت سمنگان ولسوالی دره صوف به آرزوی همیشگی اش رسید و جام شهادت را سرکشید. روحش شاد و یادش گرامی باد.

Martyred Qambar Ali Mazlomyar was burned in 1964 in Sari – e- Chashma vallige of Jalraz district of Maidan Wardak province. Brave Mazlomyar joint Mujahidin line when he wasn’t more than 12 years and attempt to protect his country and HOLLY QURAN  and his religion Islam and always shoulder by shoulder he was going forward with his co liners. He never taught about material for his current world and have done every thing for the satisfaction of almighty GOD and comfort of his people. he grew up in a painful society in a poor family that is why when he mast stature in Jihad or resistances against injustice, dis equalities, oppression and despotism  deprivation. This brave gentle man has forgot every thing  to protect his people, country and religions Islam and spent all of them in the way for his aims. He believed the same like our great leader Mazari that, his blood shall not be folded but, for his people and country beyond religion Islam. eventually in 1999 he drank testimony cup in Dara – e – Soof district of Samangan pronvince. God bless him and position him in paradise

Map of Afghanistan with Maidan Wardak highlighted

Map of Afghanistan with Maidan Wardak highlighted (Photo credit: Wikipedia)

ستر جنرال عبدالرشید دوستم General Abdul Rashid Dostum


زندگی ر ازكشمكش ها است , تمام نيروي انسان را به مصرف ميرساند ,آن را قطعه قطعه کرده مجالي براي فعاليت هاي سياسي , اجتماعي و فرهنگي نميگذارد ,اما چهره هاي با احساس و متعهد هيچگاهي به مقابل چنين موانع سر تسليم در نيآورد ه به مجادله و مبارزه خود ادامه .ميدهند
انساني که ميخواهد خود را پرورش بدهد بايد کار و فعاليت مشخص داشته باشد ,همچنان که در يک زمان معين نميتوانيم بيشتر از يک چيز بيآموزيم به همين ترتيب نمي توانيم که خود را بيشتر از يک عرصه به حد کمال برسانيم ,اما بعداز معين ساختن عرصه يي ,ميتوانيم در بخش هاي ديگر که به نحوي مربوط به ساحه کار ماست چيز هايي بيآموزيم .دانش نامرتب انسان را به هدف نمي رساند ,بلکه دانش کم و دقيق آدمي را به رسيدن بر سر منزل ومقصودش رهنمايي ميکند
اگر کسي خواندن نداند ,گرفتار انواع اسارتها ميشود که هر يک به تنهايي براي درهم کوفتن مناعت انساني ,هويت اجتماعي وتاريخي .او ,صد ها بار بسنده است
ميگويند ! اگر ميخواهيد ملتي را در اسارت نگهداريد ويا مسخ هويت نماييد , آن ملت را از خواندن محروم نماييد ,به بيان ديگر نگذاريد که آن ملت با خواندن به خودآگاهي .برسد وبه هويت ملي خود پي ببرد ,مي بينيم که اين مساله تا چه اندازه مهم است و تا چه حد سازنده.

الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم در سال ۱۹۵۴ عیسوی در یك خانواده معتبر ازبیك در خواجه دكوی ولایت جوزجان دیده به جهان گشودند و تا دوره متوسطه در یكی از مكاتب این ولایت به درس و تعلیم مشغول بودند نظر به مساعد نبودن شرایط نتوانستند به تحصیلات شان ادامه بدهند در كشور بیعدالتی ٫ظلم و ستم و سركوبگری ها به اوج خود رسیده بود و محترم دوستم ازین حالت خیلی ها متاثر بودند و در پی نجات مردم شان فكر میكردند و از دوستان و یاران شان برای مشاركت در یك حركت مردمی دعوت میكردند
كشور باستانی ما افغانستان بنابر موقعیت خاص جیو پولیتیك و ثروت های سرشار طبیعی و دست نخورده آن در طول تاریخ پیوسته در معرض تجاوز و حملات اشغالگرانه قدرت های استكتباری ٫استعماری و به خصوص همسایگان خویش قرار گرفته كه بعضا صداقت و حسن نیت این كشور ها در جهت تامین منافع ملی ما قرار گرفته و بعضا هم نیات عظمت طلبانه و اهداف آزمندانه آن ها مصایب بیشمار و پیآمد های دلخراشی را به بار آورده است
ولی در همه این حالت مردم پر غرور و باشهامت افغانستان اعم از پشتون ها ٫ تاجیك ها ٫اوزبیك ها ٫هزاره ها ٫تركمن ها ٫بلوچ ها ٫قرغیز ها اویغور ها ٫قزاق ها ٫نورستانی ها ٫اهل هنود و غیره در برابر متجاوزین و اشغالگران دلیرانه به پا خاسته و با نثار جان های شیرین خود از تمامیت ارضی و آزادی خویش دفاع و پاسداری نموده اند ٫ چنانچه در اثر مقاومت جانبازانه مردم آزاده ما قوای متجاوز انگلیس و بعدا روس به ترك سر زمین ما ناگزیر گردیدند
افغانستان كشور كثیر الملیت است كه مردم آن با وجود خصوصیت و تفاوت های نژادی ٫زبانی عقیدتی و مذهبی در طول تاریخ برادر وار در كنار هم زندگی نموده اند . نظام های خود كامه گذشته بخاطر حفظ بقای خود به كمك و رهنمای سیطره جویان خارجی مردم متدین ما را با پخش اندیشه های انحرافی و برتری جوی قومی كه هیچ منفعتی جز بدبختی ملت ما را در قبال نداشته همواره یكی را علیه دیگر قرار داده و كشور ما را از كاروان جهان متمدن امروز عقب نگهداشته بودند
كودتای هفت ثور ۱۳۵۷ با دكتاتوری خشن تك حزبی اشتباهات و حركات چپ روانه تقلیدی كودكانه زمینه تجاوز آشكار قوای نظامی اتحاد شوروی را در كشور مساعد نموده و مصائب بی شماری را ببار آورد ٫برای مردم ما سخت سنگین بود . ولی در اثر مقاومت و پایمردی راد مردان رویین تن و همكاری مادی و منابع سرشار مالی و نظامی كشور های منطقه و جهان قوای اشغالگر روس مجبور به ترك سر زمین ما گردید . افراطی گرایی چپ با شعار های عوام فریبانه و بنیاد گرایی راست كه در نهایت امر به اساس مداخلات صریع آنعده از كشور های كه میخواستند افغانستان را به مركز بنیاد گرایی اسلامی تبدیل نمایند
كشور ما را در كام جنگ و آتش فرو برد و بزرگترین مصیبت جبران ناپذیر : ایجاد تفرقه ٫ سو اعتماد و از هم پاشیدن شیرازه وحدت ملی را كه تا اكنون تاثیرات منفی آن مردم ما را به تحمیل رنج و عذاب وادار گردانیده است به همگان روشن است
بحاطر هویت سیاسی ٫ حفظ استقلال ملی وتمامیت ارضی و اعاده دمكراسی در كشور عده یی از روشنفكران ٫نظامیان ٫ متنفذین و شخصیت های ملی ٫ متناسب به حقانیت روند تكامل و نسج پروسه های بین المللی بتاریخ ۱۱ جدی ۱۳۷۱ هجری شمسی به ایجاد جنش ملی اسلامی افغانستان مبادرت ورزیدند تا با هم آهنگ ساختن اقدامات و تدابیر نظامی سیاسی در كشور راه حل معقول و قابل قبول برای همه ملت افغانستان را به خاطر تامین صلح سراسری ٫ تساوی حقوق همه ملیت ها ٫ استقرار نظام معتدل اسلامی كه در آن زمینه های رشد متوازن جامعه افغانی باز تاب داشته و از تبدیلی افغانستان به مركز بنیاد گرایی جلو گیری نماید تدابیر لازم اتخاذ شد ٫ در كمترین زمان بعداز ایجاد جنبش ملی اسلامی افغانستان برای دستیابی به اهداف فوق ٫ سالم اندیش ترین نیرو های جهادی و اقشار مختلف اجتماعی با هم متحد گردیدند كه نتیجه آن سقوط رژیم نجیب الله و پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان گردید
ولی با كمال تاسف به اثر بر خورد های غیر مسوولانه تنظیمی به خاطر احراز قدرت همه آرزو ها و امیال ملت ما قربانی خود خواهی ها و انحصار طلبی ها ی عده رهبران تنظیم های بنیاد گرا شده نتنها در كشور ما صلح تامین نگردید بلكه جنگ با دامنه وسیعتر با عناوین قومی ٫ مذهبی ٫ملی ٫محیطی و تنظیمی تداوم یافت و به رنج ها و آلام ملت ابعاد گسترده تر بخشیده عملا كشور ما را از وجود حاكمیت مركزی محروم گردانیده بیك مركز تولید و صدور مواد مخدر ٫ترور ٫اختناق ٫عدم احترام به حقوق بشر و به خصوص پایمال شدن حقوق زنان مركز تربیه تروریست های بین المللی و بسی جنایات دیگر تبدیل نمود ٫ كه تداوم این وضع میتواند خطر جدی به صلح و امنیت منطقه و جهان باشد
اما متاسفانه جنگ و عوامل آن نتنها از میان نرفت بلكه شخصیت ها و لایه های جدید اجتماعی كه جنگ برای آنان به منبع هستی ٫معامله ٫تجارت و بهره برداری مبدل گردیده است به شكل خطر ناكتر آن در جامعه متبارز شده و زمینه فرار نخبه ترین كدر های علمی و مسلكی ٫بحران اقتصادی ٫صعود سرسام آور قیم ٫كمبود مواد مورد نیاز مردم ٫پایین آمدن عواید ملی ٫سقوط تولیدات زراعتی و صنعتی ٫ رشد بی حد انفلاسیون ٫افزایش بی حد جرم و جنایات و سرازیر شدن هزاران تروریست های حرفوی منطقه و عرب از نقاط مختلف جهان را باعث شد ٫ هزاران كیلو متر خطوط مواصلاتی ویران گردید و سیستم ارتباطات ٫تاسیاسات ساختمانی ٫ تحصیلی ٫ نهاد های فرهنگی و آموزشی ٫ مكاتب ٫فابریكات تولیدی ٫ بنا های ارزشمند تاریخی كه ممثل كلتور و فرهنگ پر غنای كشور ما بود بكلی تخریب و از بین برده شد
جنبش تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم متكی بر اصول خویش پیوسته از منافع صلح و آرامش و ثبات در كشور دفاع نموده و از تلاش های صلح جویانه محافل و مجامع بین المللی صادقانه حمایت بعمل آورده و صمیمانه آرزومند ایجاد یك حكومت با ثبات مركزی در بر دارنده همه اقشار و ملیت های كشور صرف نظر از تعلقات ایتنیكی و عقیدتی شان میباشد
صفحات شمال كشور میزبان و منبع مطمن كمك رسانی برای بیش از یكصد هزار هموطن آواره كابلی و همچنان مهماندار مهاجرین جنگ زده تاجكستانی كه به اثر عوامل جنگ و نا امنی مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شده بودند گردید
نفوس شهر مزار شریف از یك صدو هفتاد هزار به دو ملیون بالا رفته و خوش بختانه همه در فضای مطمن صلح و برادری زندگی مینمودند
در شمال كشور تمام فابریكات فعال نگهداشته شده و یگانه فابریكه پتروشیمی )كودبرق( با بیش از سه هزار كارگر و كارمند مصروف تولید بود ٫ فابریكات تولیدی نساجی ٫سمنت ٫سیلو و سایر فابریكات خورد بزرگ دیگر در طی همین مدت وسیعا انكشاف یافت ٫كار تجارت با وسعت كامل در شمال كشور رونق حاصل كردبندر تجارتی حیرتان با همه امكانیت های اداری و تخنیكی آن فعال شده و بندر تجارتی آقنه در ولسوالی اندخوی نیز بروی تجار ملی و مسافران كشور گشوده شد
از لحاظ ساختمانی اكثریت شهر های شمال چهره عوض نمود و صد ها ساختمان جدید و بلند منزل به خصوص اعمار كارته های جدید مسكونی با نقشه های مدرن و عصری شهر مزار شریف را در جمله شهر های معمور درجه اول كشور قرار داد
شهر مزار شریف به مركز سیاسی مبدل شده و قونسلگری كشور های پاكستان ٫ ایران ٫ اوزبیكستان ٫تركمنستان ٫تركیه ٫روسیه و غیره گشایش یافت
ده ها نمایندگی های ملل متحد در شمال كشور مصروف بازسازی و كمك به موسسات صحی و تعلیمی گردیند ٫ در طی این مدت جنبش و جنرال دوستم مهماندار ده ها هیت سازمان های معتبر بین المللی ٫ كشور ها و شخصیت های جهان گردید
همینگونه جنبش منحیث حلقه اتصال میان همه احزاب و تنظیم های موجود در كشور پیوسته از موضع واقعیبینانه بر خورد نموده و هیچ یك از احزاب و تنظیم های كشور را از اشتراك در تعیین سرنوشت نفی ننمود . واقعیبینی جنبش و بر خورد های مسوولانه آن در قبال حوادث و رویداد ها در كشور پرستیژ ٫حیثیت و اعتبار جنبش و جنرال دوستم را قویا در سطح ملی و بین المللی برجسته نمود
متواری شدن جنبش بعداز اشغال كشور توسط طالبان و دسیسه های درونی جنبش ٫جنرال دوستم و جنبش را به یك حالت بحرانی خطر ناكی قرار داد . جنرال دوستم این قهرمان ملی كشور هیچگاهی مردم خود را تنها نگذاشته با حمایت مردم افغانستان دو باره به داخل كشور آمدند و به مبارزه شان علیه رژیم جهنمی طالبان و حلقات تروریستی القاعده ادامه داده و به حیث اولین نیرو شهر باستانی مزار شریف را از اسارت طالبان و القاعده نجات دادند محترم جنرال دوستم اولین رهبری بودند كه به خاطر استقرار صلح و تامین دمكراسی و عدالت اجتماعی تمام پرسونل های نظامی شان را دی دی آر نمودند و كاملا خلع سلاح گردیند . همانطوریكه این مرد تاریخ آفرین در میدان نبرد علیه تجاوزات دشمن سر فراز بودند در میدان سیاست نیز درایت و توانایی شان را به مردم كشور و جهان ثابت ساختند كه جنبش با همه قوانین بین المللی احترام داشته و به وعده های خود وفادار میباشد
احراز این موقف در شرایط فوق العاده دشوار و نا مشخص كشور ما ٫ كار ساده و امر تصادفی نبود ٫این دست آورد ها نتیجه و محصول منطقی سیاست خردمندانه و اقدامات عملی ج.م.ا.ا و در راس آن الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم بود

attempt of General Dostum for freedom against Taliban attack on north of Afghanistan.

(((============= LONG LIFE GENERAL DOSTUM =============))))